Wstęp do Prawa - strona 2

note /search

Czynności prawne - Prawo cywilne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Wstęp do Prawa, Czynności prawne Prawo cywilne - zbiór norm, które regulują władanie i obrót rzeczami i dobrami. Czynność prawna służy do realizacji władztwa lub wymiany. Art. 1 Kodeksu Cywilnego: Prawo cywilne reguluje stosunki cywilno-prawne (stosunki społeczne regulowane przez prawo cywilne). ...

Osoby prawne - podział

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372

Wstęp do Prawa, Osoby prawne - podział Osoba prawna jest sztucznym tworem będącym podmiotem prawa cywilnego. Jednostka organizacyjna, która dzięki przepisom prawa w znaczeniu przedmiotowym jest wyposażona w osobowość prawną. Osoba prawna jest tworem sztucznym zatem elementem najistotniejszym dla je...

Osoby prawne - teoria oświadczeń

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Wstęp do Prawa, Osoby prawne - teoria oświadczeń Art. 38: Teoria oświadczeń. Organ osoby prawnej - element jej struktury, który w imieniu osoby prawnej składa oświadczenia woli. Organami osób prawnych są najczęściej osoby fizyczne np. organem Uniwersytetu Łódzkiego jest rektor. Osoba fizyczna dział...

Przesłanki ważności czynności prawnych

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

Wstęp do Prawa, Przesłanki ważności czynności prawnych Przesłanki ważności czynności prawnych: Zdolność do czynności prawnych po stronie podmiotów. Niewadliwość czynności prawnych. Brak sprzeczności z prawem. Forma czynności prawnych. 4) Forma czynności prawnych. Jest to zarówno sposób dokona...

Składniki czynności prawnych

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 595

Wstęp do Prawa, Składniki czynności prawnych Treść czynności prawnych to uzewnętrzniona wola wywołania zmiany lub likwidacji stosunku prawnego. Oświadczenie woli musi obejmować treść czynności prawnej. W każdej czynności prawnej wyróżnia się następujące grupy składników (innymi słowy wola działają...

Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 854

Wstęp do Prawa, Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura Art. 95 Kodeksu Cywilnego. Czynność prawna może być dokonana przez osobę do tego umocowaną. Przedstawiciel jest osobą działającą na podstawie umocowania oraz w imieniu reprezentowanego. Gdy przedstawiciel dokonuje czynności prawnej, to j...