Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura - strona 1 Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura - strona 2

Fragment notatki:

Wstęp do Prawa, Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura
Art. 95 Kodeksu Cywilnego.
Czynność prawna może być dokonana przez osobę do tego umocowaną.
Przedstawiciel jest osobą działającą na podstawie umocowania oraz w imieniu reprezentowanego. Gdy przedstawiciel dokonuje czynności prawnej, to jej skutek dotyczy reprezentowanego.
W zależności od charakteru umocowania wyróżnia się dwa rodzaje przedstawicielstwa:
Ustawowe - wynika ono z ustawy np. rodzice w stosunku do dzieci niepełnoletnich (dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielską).
Pełnomocnictwo - wynika z umocowania, oświadczenia woli reprezentującego.
Warto zaznaczyć, że pewne czynności z punktu widzenia prawa polskiego nie mogą zostać dokonane przez przedstawicieli np. zawieranie związku małżeńskiego.
Pełnomocnictwo - podział według kryterium zakresu umocowania (na podstawie art. 98):
Pełnomocnictwo ogólne - jest ono najszersze. Stanowi umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Jest udzielone do dokonywania czynności typowych dla danej działalności gospodarczej. Powinno być udzielane pod rygorem nieważności na piśmie.
Pełnomocnictwo rodzajowe - do wykonania pewnego typu czynności (bądź grupy czynności). W tym przypadku mocodawca musi wskazać konkretnie o jaką grupę czynności chodzi.
Pełnomocnictwo do poszczególnych czynności - np. pełnomocnictwo adwokata (wykonuje on w naszym imieniu tylko pewne określone czynności).
Charakterystyczną cechą pełnomocnika jest to, iż w niektórych przypadkach może on udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik ma prawo tak zrobić tylko wtedy, gdy wynika to z treści pełnomocnictwa np. w umowie z adwokatem może widnieć zapis o możliwości, by udzielał on dalszych pełnomocnictw, jeśli się na to nie zgadzamy, to powinniśmy taki zapis wykreślić z treści umowy.
Z inną sytuacją pełnomocnictwa mamy do czynienia na co dzień w sklepie. Zawieramy z ekspedientką umowę sprzedaży, jednak nigdy nie zastanawiamy się, czy ekspedientka ta posiada pełnomocnictwo do przekazywania własności danych towarów.
Art. 97: Wprowadza pojęcie domniemania pełnomocnictwa.
( ważny artykuł do zapamiętania )
Sytuacja, w której istnieje lokal przedsiębiorstwa. W lokalu tym jest osoba czynna, stale tam działająca (jeśli osoba czynna znajdowałaby się poza lokalem, to nie można stosować domniemania pełnomocnictwa, dotyczy to np. sytuacji sprzedaży w przejściach podziemnych, czyli bez lokalu). Musi zatem istnieć lokal przedsiębiorstwa. Lokal ten ma być powszechnie i publicznie dostępny (nie powinno być do niego żadnych utrudnień dostępu). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz