Wykład - Przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2758
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura. - strona 1 Wykład - Przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura. - strona 2 Wykład - Przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura. - strona 3

Fragment notatki:

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik
Wykład 9
Przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura.
Przedstawicielstwo- polega na działaniu jednej osoby, zwanej (przedstawicielem) w imieniu innej osoby (zwanej reprezentowanym) na podstawie odpowiedniego upoważnienia i ze skutkami bezpośrednio dla reprezentowanego:
- Przedstawicielstwo ustawowe.
- Pełnomocnictwo.
- Prokura.
Umocowanie- to kompetencja przysługująca na podstawie ustawy np. kodeks rodzinny i opiekuńczy, albo oświadczenia woli reprezentowanego do dokonywania ze skutkiem dla reprezentowanego określonych czynności prawnych.
Przedstawicielstwo z mocy prawa- (np. kodeks rodzinny i opiekuńczy) rodzic, opiekun; Przedstawicielstwo na mocy orzeczenia sądu- np. kurator sądowy dziecka poczętego, kurator osoby ubezwłasnowolnionej. Przedstawicielstwo na podstawie upoważnienia- pełnomocnictwo i prokura.
W zależności od źródła umocowania przedstawiciela wyróżniamy przedstawicielstwa:
Przedstawicielstwo ustawowe- gdy źródłem umocowania jest inne zdarzenie cywilno-prawne w szczególności ustawa lub wydane na jej podstawie orzeczenie sądowe. Np. przedstawiciele- rodzic, opiekun, kurator. Od przedstawicielstwa należy odróżnić:
Zastępcę pośredniego- dokonuje czynności prawnej, lecz działa on we własnym imieniu, choć na rachunek innej osoby. Przykładem jest komisant- (dokonuje czynności prawnej w imieniu komitenta, nabywa prawa i obowiązki na swą rzecz i ma obowiązek rozliczyć się z komitentem. Posłańca- nie jest przedstawicielem posłaniec, który nie składa samodzielnego oświadczenia woli, a jedynie przenosi przygotowane już oświadczenie innej osoby do określonego adresata. Organ osoby prawnej- jest on samodzielnym podmiotem, gdyż znajduje się w strukturze osoby prawnej i nie może być np. pełnomocnikiem.
Osobę faktycznie pomagającą przy dokonywaniu czynności prawnych.
Osobę wykonującą pewne czynności faktyczne w zastępstwie innego podmiotu.
Podpisującego dokument in blanco.
Pełnomocnictwo- jeżeli umocowanie do działania w cudzym imieniu wynika z oświadczenia woli reprezentowanego (mocodawca) mamy do czynienia wtedy z pełnomocnictwem (jest to jednostronna czynność prawna, testament i przyrzeczenie publiczne też), powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie, ale są 2 wyjątki:
- Jeżeli pełnomocnictwo zawiera umocowanie do dokonania czynności prawnej, dla której pod sankcją nieważności przewidziana jest forma szczególna. Art. 158 KC.
- jeżeli dla określonych rodzajów pełnomocnictw przepis szczególny wymaga określonej formy. Art. 99 paragraf 2.

(…)

… do działalności gospodarczej przedsiębiorców (w zakresie związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa).
Podmioty kompetentne do udzielenia prokury:
Przedsiębiorcy (powinni zgłosić udzielenie prokury do rejestru przedsiębiorców).
KRS (krajowy rejestr sądowy) w ramach tego KRS wyróżniamy 3 rejestry:
-rejestr przedsiębiorców.
-rejestr dłużników niewypłacalnych.
-rejestr fundacji, stowarzyszeń i podobnych.
Udzielenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz