Prokura - ustanowienie i formy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prokura - ustanowienie i formy - strona 1

Fragment notatki:

PROKURA - jest to pełnomocnictwo skonstruowane dla potrzeb obrotu gospodarczego ; pierwotnie prokura była uregulowana w Kodeksie Handlowym, obecnie przepisy o prokurze znajdują się w KC;
prokury może udzielić tylko i wyłącznie przedsiębiorca podlegający obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców (a więc przedsiębiorca będący osobą prawną lub ułomną osobą prawną)
osoby fizyczne podlegają ujawnieniu w ewidencji działalności gospodarczej (EDG) i nie mogą one udzielać prokury
zakres podmiotowy prokury jest więc ograniczony, bo mogą jej udzielać tylko osoby prawne i ułomne osoby prawne będące przedsiębiorcami
legitymacja bierna - prokurentem może być tylko osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych
prokura jest najdalej idącym pełnomocnictwem - daje umocowanie do dokonywania wszelkich czynności z zakresu przedsiębiorstwa mocodawcy (prokura daje więc umocowanie do czynności wielu, czynności rożnorodnych i czynności wykraczających poza sprawy zwykłego zarządu
prokurent może dokonywać wszelkich czynności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, jednak pewne czynności są wyłączone z zakresu prokury - chodzi tutaj o : zbycie, obciązenie lub oddanie do czasowego korzystania przedsiębiorstwa lub nieruchomości należącej do tego przedsiębiorstwa
Czy udzielający prokury (mocodawca) może ograniczyć jej zakres? Prokury nie można ograniczyć ze skutkami wobec osób trzecich. Czyli istnieje możliwość ograniczenia prokury, o ile skutki nie dotyczą osób trzecich. Ograniczenie prokury jest więc skuteczne tylko w ramach stosunku wewnętrznego pełnomocnictwa, natomiast w ramach stosunku zewnętrznego jest bezskuteczne.
Skutki przekroczenia zakresu prokury: jak przekroczenia zakresu prokury dopuścił sie pracownik przedsiebiorstwa, to zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy (art. 58)
jak prokury przekroczy osoba nie będąca pracownikiem przedsiębiorstwa, to mocodawcy przysługuje roszczenie odszkodowawcze
Rodzaje prokury: prokura samoistna - istotą prokury samoistnej jest to, że prokurent działa jednoosobowo, samodzielnie dokonuje wszelkich czynności z zakresu prokury
prokura łączna - prokurent może skutecznie reprezentować mocodawcę tylko we wspóldzałaniu z inną osobą lub innymi osobami; tą inna osobą musi być inny prokurent prokura łączna prawidłowa - jest to umocowanie do współdziałania z innym prokurentem lub prokurentami
prokura łączna nieprawidłowa - jej istotą jest to, że prokurent umocowany jest do reprezentowania mocodawcy we współdziałaniu nie z innym prokurentem, lecz z członkiem zarządu ; prokura łączna nieprawidłowa wchodzi w grę w spółkach z o. o. i w spółkach akcyjnych


(…)

…, ale na cudzy rachunek. Skutki prawne działania dotykają działającego, natomiast skutki ekonomiczne dotykają osoby reprezentowanej.
Powiernictwo ma szerokie zastosowanie - np. zastępstwo inwestycyjne, umowa spedycji, umowa komisu.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz