Osoby prawne - podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osoby prawne - podział - strona 1 Osoby prawne - podział - strona 2

Fragment notatki:

Wstęp do Prawa, Osoby prawne - podział Osoba prawna jest sztucznym tworem będącym podmiotem prawa cywilnego. Jednostka organizacyjna, która dzięki przepisom prawa w znaczeniu przedmiotowym jest wyposażona w osobowość prawną.
Osoba prawna jest tworem sztucznym zatem elementem najistotniejszym dla jej egzystencji jest struktura organizacyjna.
Struktura ta składa się z 4 elementów:
Element ludzki - nie ma osoby prawnej bez choćby jednego człowieka.
Element organizacyjny - musi istnieć struktura, wyraźne organy (przez które osoba prawna składa oświadczenia woli).
Element majątkowy - osoba prawna może być właścicielem, wierzycielem, może dziedziczyć.
Element celu - osoba prawna tworzona jest, by realizować jakiś cel np. gospodarczy lub edukacyjny.
Podziały osób prawnych są bardzo liczne.
Art. 33 Kodeksu Cywilnego:
„Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne”
Podział na najwyższym szczeblu - według kryterium podmiotowego:
Skarb Państwa - w obrocie cywilnym (i gospodarczym) reprezentuje państwo. Jest reprezentantem władczych uprawnień państwa w zakresie cywilnym. Mienie państwa znajduje się w gestii dwóch typów podmiotów. Skarb państwa reprezentuje państwo dwojako:
Majątek państwowych osób prawnych
Samodzielna gestia skarbu państwa
Inne osoby - komunalne osoby - tworzone w jednostkach terytorialnych np. MPK lub prywatne osoby prawne.
Podział według kryterium celu:
Osoby prawne o celu gospodarczym - ich celem jest zysk (osoby prowadzące profesjonalną działalność gospodarczą), są to przedsiębiorstwa, spółki, banki itd.
Osoby prawne, których celem nie jest działalność gospodarcza lecz zaspokajanie potrzeb społecznych, czyli cel Non-Profit.
Podział według kryterium członkostwa:
Osoby prawne o charakterze korporacyjnym - członkowie wnoszą majątek do osoby prawnej i płaca składki np. partie polityczne, stowarzyszenia.
Osoby prawne o charakterze funkcyjnym - założyciel (jeden lub kilku) wyposaża osobę prawną w majątek.
Kryterium sposobu tworzenia osób prawnych (drogi tworzenia osób prawnych):
Tworzenie osoby prawnej w charakterze instytucjonalnym - osoba prawna jest tworzona poprzez akt prawny (normatywny lub nienormatywny). Np. wielkie przedsiębiorstwa państwowe tworzone na mocy ustawy.
Droga tworząca osoby prawne typu zrzeszeniowego (korporacyjne tworzenie osób prawnych) - istotą jest porozumienie jej założycieli. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz