Osoba prawna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osoba prawna-opracowanie  - strona 1 Osoba prawna-opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

Osoba prawna - osobami prawnymi SA: skarb państwa oraz jednostki organizacyjne, którymi prawo przyznaje osobowość prawną. Osoby prawne uzyskują zdolność prawną z chwilą wpisu do rejestru a tracą w momencie skreślenia z rejestru. Podział osób prawnych wg teoretyków: korporacja - np. stowarzyszenia, związki zakładowe, partie polityczne, organizacje pracodawców. O korporacji mówimy wtedy, jeżeli grupa osób (policzalna) tworzy osobę prawną dla realizacji własnych celów przy czym osoby te decydują jakie to będą cele oraz jakie będą sposoby ich realizacji.
Cechy korporacji:
substratem korporacji są ludzie liczba tych członków jest policzalna osoby te realizują własne cele osoby te decydują o celach i sposobach realizacji zakład - np. fundacja, przedsiębiorstwo państwowe. O zakładzie mówimy wtedy, jeżeli założyciel tworzy osobę prawną przeznaczając określony majątek dla realizacji potrzeb osób trzecich. Przy czym to założyciel decyduje jakie to będą potrzeby i jakie będą sposoby ich realizacji.
Cechy zakładu: substratem materialnym zakładu jest majątek zakład służy realizacji celów osób trzecich liczba tych osób jest niepoliczalna - nie da się ich określić założyciel określa cele i sposoby ich realizacji. Tryb tworzenia osób prawnych: tryb erekcyjny: polega on na tym, iż organ państwa tworzy osobę prawną w drodze tzw. aktu erekcyjnego tryb koncesyjny: mówimy o nim wtedy, jeżeli do powstania osoby prawnej niezbędne jest udzielenie zgody przez kompetentny organ administracji państwowej. Ta zgoda to koncesja. Ową koncesje wydaje się na określony przedmiot. tryb rejestrowy (normatywny): jest to najczęściej spotykany tryb. Polega on na tym, iż warunkiem powstania osoby prawnej jest spełnienie wymogów przewidzianych prawem oraz zarejestrowaniem osoby prawnej w rejestrze. KRS - Krajowy Rejestr Sądowy - podstawowy rejestr osób prawnych w Polsce. Tryb likwidacji osób prawnych: likwidacja- nie musi oznaczać bankructwa. Decyduje sama osoba. upadłość - bankructwo - ma charakter stały - trwały. Decyduje Sąd na wniosek wierzyciela. upływ czasu, na który osoba prawna była powołana
zakończenie działalności na mocy decyzji kompetentnego organu państwowego Ułomne osoby prawne - występują w obrocie (spółka osobowa). Spółki: spółka prawa cywilnego spółka prawa karnego: spółka kapitałowa: spółka akcyjna (S.A.) spółka z.o.o. spółka osobowa: komandytowa
jawna
partnerska komandytowo-akcyjna ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz