Zdarzenie prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdarzenie prawne - strona 1 Zdarzenie prawne - strona 2 Zdarzenie prawne - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp do Prawa, Zdarzenie prawne
(przypomnienie) Stosunek prawny jest stosunkiem społecznym. Normy mówią jakie powinny być stosunki prawne. Rolą stron jest tworzenie stosunków prawnych, które są normowane prawnie.
Zdarzenie prawne - sytuacja, z którą związane jest powstanie, ustanie albo zmiana stosunku prawnego.
Kryterium zależności od woli człowieka:
Zdarzenia niezależne - wpływ czasu, przedawnienie, śmierć, kataklizmy naturalne, techniczne, strajk.
Zdarzenia zależne
Zdarzenia niezależne od woli człowieka:
Przedawnienie roszczeń - uprawniony nie może domagać się roszczeń. Zazwyczaj do 10 lat.
Wyjątki:
Świadczenia rentowe - 3 lata.
Własna działalność gospodarcza - 3 lata.
Zatarcie skazania - wykreślenie skazania z rejestru po upływie 10 lat od zakończenia kary.
Katastrofy naturalne, klęski żywiołowe - zdarzenia, których nie możemy przewidzieć. Do katastrof wliczamy także wielkie awarie techniczne.
Umowa ubezpieczeniowa - określone świadczenie w razie zajścia określonego wypadku. Jest to umowa między zakładem ubezpieczeniowym a ubezpieczonym. Umowa ta ma charakter odszkodowawczy, gdy zachodzi wypadek (zdarzenie zewnętrzne). Zakład ubezpieczeniowy odpowiada za skutki wypadku, którego sam nie spowodował np. ubezpieczenie samochodu - za naszą winę płaci zakład ubezpieczeń.
Strajk jest zdarzeniem prawnym niezależnym od woli człowieka. Nie patrzymy na strajk z punktu widzenia organizatorów, lecz tych którzy ten strajk odczuwają.
Zdarzenia zależne od woli człowieka:
W ich istnieniu elementem niezbędnym jest wola człowieka - jego wola do zmiany stanu stosunku prawnego. Wola człowieka musi być wyrażona np. zawarcie związku małżeńskiego.
Zdarzenia niezależne od woli człowieka mogą powodować bardzo poważne skutki jednak należy pamiętać, że to zdarzenia zależne są dominujące w życiu człowieka.
Zdarzenia zależne dzielimy na:
Nienormatywne akty prawne - akty prawne dotyczące ogółu, nie tworzą prawa powszechnie obowiązującego. Dzielimy je na trzy grupy:
Czynności prawne
Jednostronne
Dwustronne
Akty administracyjne
Konstytutywne orzeczenia sądowe
Konstytutywne
Deklaratywne
Czyny - zachowanie faktyczne, postrzeganie zmysłami.
Zabronione (niedozwolone)
Dozwolone
1) Nienormatywne akty prawne:
Czynność prawna, to zdarzenie zależne od woli człowieka, w którym ważne jest wyrażenie woli - chęć stworzenia, likwidacji bądź zmiany stosunku prawnego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz