Kwalifikacja faktów prawnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwalifikacja faktów prawnych - wykład - strona 1 Kwalifikacja faktów prawnych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

KLASYFIKACJA FAKTÓW PRAWNYCH
Fakty prawne: okoliczności, które powodują powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego.
Podział:
Zdarzenia
Zachowania
Ad 1 - Zdarzenia
Zdarzenia są od człowieka niezależne (np. śmierć człowieka - w jej wyniku ulegnie modyfikacji prawny między człowiekiem a zakładem pogrzebowym; przymulisko - rzeka naniosła muł, który powiększył teren posesji bez świadomości posiadacza i niezależnie od niego)
Ad 2 - Zachowania
Zachowania dzieją się przy świadomości człowieka, dzieją się z jego wolą. Podział:
czyny
czynności prawne
Ad a. - Czyny
Tak jak każde zachowanie człowieka, czyny zachodzą przy świadomości człowieka (są dokonywane). Nie są one dokonywane w celu wywołania skutków prawnych. Mogą być:
Zgodne z prawem - wywołują skutki prawne, nie są objęte wolą człowieka, ale te skutki nie nakładają żadnej dolegliwości (np. znalezienie rzeczy na ulicy)
Niezgodne z prawem - działania niezgodne z prawem, powodujące dolegliwość (sankcje).
W prawie karnym faktem jest czyn, ma on charakter:
- działania - ktoś coś robi, czyn obserwowany
- zaniechania - ktoś nie robi tego, do czego był zobowiązany
Ad b. - Czynności prawne
Są to takie czyny, które są dokonywane przez podmiot prawa w celu zmiany, powstania lub ustania stosunku prawnego.
Czynności prawne wymagają oświadczenia woli - jest to konstytutywny element, bez którego nie ma czynności prawnej (może być ustne, pisemne, dorozumiane).
Podział:
Wielostronne - umowa
Jednostronne - testament, przyrzeczenie publiczne
Między żyjącymi (inter vivos)
Na wypadek śmierci (mortis causa)
Darne - darowizna
Odpłatne
Konsualne - zgodne oświadczenie woli
Realne - dla swojego powstania wymagają czynnika realnego (np. umowa przechowania)
Inne kategorie faktów prawnych:
Konstytutywne orzeczenia sądowe bądź administracyjne
Pewne orzeczenia sądowe mają tylko taki skuter, że przyznają racje jednej ze stron procesowych (spierającym się) - prawo cywilne.
Deklaratoryjne orzeczenia - stwierdzają istniejący stosunek prawny
Inne orzeczenia stwarzają stan prawny. Od wydanego wyroku zależy jaki jest stan prawny w danej sprawie.
Konstytutywne orzeczenia - orzeczenie sądowe zmienia kierunek prawny, np. kiedy wspólnicy zmieniają umowę spółki (od momenty wprowadzenia zmian przez sąd rejestrowy)
Zawiązanie przedwstępnej umowy kupna - sprzedaży może zawierać np. datę transakcji. Jeżeli strona nie wywiąże się z umowy przedwstępnej, to orzeczenie sądu jest konstytutywne i zastępuje umowę kupna - sprzedaży.


(…)

… jest konstytutywne i zastępuje umowę kupna - sprzedaży.
Instytucja rebus siq stantibus - treść umowy może być zmieniona przez wyrok sądu tyko gdy w danym momencie zacznie ona być dla jednej ze stron dotkliwie krzywdząca.
Konstytutywne orzeczenia sądowe bądź administracyjne umieszczamy w hierarchii faktów prawnych zaraz obok zdarzeń i zachowań, lub dokonać podziału na czyny i czynności konwencjonalne i te ostanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz