Zdarzenia prawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdarzenia prawne - strona 1

Fragment notatki:

Zdarzenie prawne - zdarzenie, z którym prawo przedmiotowe łączy
powstanie określonych skutków prawnych, którymi mogą być:
powstanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego
Rodzaje zdarzeń prawnych (na gruncie prawa cywilnego):
a) zdarzenia prawne w ścisłym tego słowa znaczeniu (niezależne
od ludzkiej woli)
b) działania (będące przejawem ludzkiej woli):
• czyny (dokonane bez zamiaru wywołania skutków prawnych, które
powstają z mocy norm prawnych)
- dozwolone (nie zabronione przez prawo przedmiotowe, ale
połączone z określonymi skutkami prawnymi)
- niedozwolone (zabronione przez prawo i wywołujące
odpowiedzialność cywilnoprawną)
• akty prawne nienormatywne (wywołują zamierzone skutki prawne)
- czynności prawne (czynności zmierzające do wywołania skutków
prawnych): jednostronne i dwustronne (umowy)
- akty administracyjne konstytutywne (oświadczenia woli organów
administracji państwowej wywołujące skutki prawne)
- orzeczenia sądowe konstytutywne (wyroki sądowe, które
powodują ustanowienie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego)
Nie są zdarzeniami prawnymi orzeczenia sądowe deklaratoryjne
(deklaratywne) potwierdzające jedynie istnienie jakiegoś stosunku
prawnego lub prawa podmiotowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz