Pytania testowe cz.2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe cz.2 - strona 1 Pytania testowe cz.2 - strona 2 Pytania testowe cz.2 - strona 3

Fragment notatki:

Kartka biała: 1. co to jest: Jeśli ktoś znajdzie czyjąś rzecz, powinien niezwłocznie oddać ją właścicielowi. a) hipoteza i dyspozycja b) dyspozycja i sankcja c) sankcja i hipoteza 2) Co unieważnia czynność prawną bez względu na działania osoby prawnej? a) śmierć b) przedawnienie c) umowa najmu 3) Co publikuje się w wojewódzkiej księdze urzędowej? a)ustawy b)rozporządzenia c) d)notatki e) żadna z powyższych 4) Podział prawa z uwzględnieniem podziału na prywatne i publiczne. 5) która formuła jest zakazująca a) Nie można czegoś tam b) Każdy przy wejściu na uczelnie musi pokazać legitymacje, kto tego nie zrobi nie wejdzie c) 6) Gdzie publikowane są wtórne prawa w UE a) traktat b) ustawa c) rozporządzenie d) e) 7) Dobra osobiste osoby prawnej: a) nietykalność pomieszczeń b) tajemnica korespondencji c) sumienie
Kartka zielona albo niebieska, już sam nie pamiętam (gr. J bodajże) 1. Przepisy które odsyłają do innych w żeby nie powtarzać dwa razy tego samego: a)blankietowe b)abstrakcyjne c)... ale złe było raczej d)żadna z powyższych 2.Inicjatywę ustawodawczą posiada: a)senat b)prezydent c)wszyscy obywatele d)rada ministrów 3."Jeśli ktoś znajdzie czyjąś rzecz, powinien niezwłocznie oddać ją właścicielowi." a) hipoteza i dyspozycja b) dyspozycja i sankcja c) sankcja i hipoteza 4. Dziennik promulgacyjny w którym ogłasza się prawo UE: tu trzeba było samemu napisać 5.Gałęzie prawa: też trzeba było samemu napisać 6.Cechy prawa prywatnego: też trzeba było samemu napisać 7.Która formuła jest zakazująca a) Nie można czegoś tam b) Każdy przy wejściu na uczelnie musi pokazać legitymacje, kto tego nie zrobi nie wejdzie c)... d)... 8)Wtórne prawa UE: a)traktat b)ustawa c)rozporządzenie d)dyrektywa
Gr e
System powstawania osób prawnych - system normatywny - system koncesyjny - ? 2. Część składowa rzeczy - nie może być odrębnym podmiotem -nie jest rzeczą 3. Kto moze być przedstawicielem: -przedstawiciel ustawowy - zastepca pośredni -posłaniec - komisant -pełnomocnik 4. Kto ponosi odpowiedzialność za pełnomocnictwo -mocodawca -pełnomocnik - 5. Z czego wynikają substytuty - z treści pelnomocnictwa - z ustawy - ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa 6. Kto może być pelnomocnikiem -osoba prawna -osoba fizyczna -osoba fizyczna z ograniczoną czynnością prawną -osoba fizyczna z pełną czynnością prawną 7. Co musi być zawarte w ogłoszeniu o aukcji ? - czas i miejsce -przedmiot aukcji - 8. Co regulują stosunki cywilno prawne ???? - jeden podmiot soi wyżej od drugiego - równoważnosć podmiotów
Grupa szara (H lub G) 1 Ułomna osoba prawna: a) fundacja b) stowarzyszenie c) spółka jawna d) spółka kapitałowa

(…)

… cywilno prawne ???? - jeden podmiot soi wyżej od drugiego - równoważnosć podmiotów
Grupa szara (H lub G) 1 Ułomna osoba prawna: a) fundacja b) stowarzyszenie c) spółka jawna d) spółka kapitałowa e) spółka kapitałowa w organizacji 2. Vacatio legis a) to większość kwalifikowana b) to większość bezwzględna c) prawo nie działa wstecz d) żadna z powyższych odpowiedzi 3. Lex superiori derogat legi inferiori…
…: trzecią prawidłową odpowiedzią jest system erekcyjny Ułomna osoba prawna: a) fundacja b) stowarzyszenie c) spółka jawna d) spółka kapitałowa e) spółka kapitałowa w organizacji Vacatio legis a) to większość kwalifikowana b) to większość bezwzględna c) prawo nie działa wstecz d) żadna z powyższych odpowiedzi Wady oświadczenia woli; a) dotyczą tylko treści b) dotyczą formy c) dotyczą podmiotu Komentarz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz