Wykład - Dobra osobiste osoby fizycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Dobra osobiste osoby fizycznej - strona 1 Wykład - Dobra osobiste osoby fizycznej - strona 2 Wykład - Dobra osobiste osoby fizycznej - strona 3

Fragment notatki:

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik
Wykład 7
Dobra osobiste osoby fizycznej.
Dobra osobiste są:
niemajątkowe, niezbywalne, niedziedziczne oraz mają charakter bezwzględny.
Dobra osobiste osoby prawnej:
- firma
- tajemnica korespondencji
- nietykalność pomieszczeń
- dobre imię (reputacja)
Osoby prawne- typologia:
Np. Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, bank państwowy, PAN, uczelnie wyższe, gmina, powiat, województwo, spółka kapitałowa itp.
Osoby prawne typu korporacyjnego ( o celu działania korporacji decydują członkowie) np. spółki, stowarzyszenie tzw. rejestrowe, spółdzielnie.
Osoby prawne typu zakładowego ( o realizacji celu decyduje majątek) np. fundacje, szkoły wyższe, przedsiębiorstwa państwowe.
System powstawania osób prawnych:
System aktów organów państwa (tzw. system erekcyjny np. ustawa z dnia 25.04.1999 roku o Polskiej akademii nauk).
System koncesyjny (powstanie osoby prawnej jest uzależnione od uzyskania koncesji).
System normatywny tzw. rejestracyjny. Takiej rejestracji dokonujemy w KRS (krajowy rejestr sądowy) np. spółka kapitałowa, z o.o, akcyjna.
Osoba prawna działa przez swoje organy np.:
Organy stanowiące: walne zgromadzenie w SA, walne zgromadzenie członków w stowarzyszeniu. Organy kontrolne: rada nadzorcza, komisja rewizyjna.
Organy zarządzające: zarząd. Osoba prawna:
- specjalna struktura organizacyjna.
- odrębność majątkową.
- zdolność prawna.
- zdolność procesowa.
- odpowiedzialność własnym majątkiem za zobowiązania. Przedsiębiorcą- jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. (Ułomna osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, lub zawodową np. akcyjna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).
Przedsiębiorca działa pod firmą.
Firma- to nazwa pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.
Elementy: korpus (rdzeń)+ dodatki obowiązkowe+ dodatki nieobowiązkowe firmy.


(…)

… zachowanie dotyczy, czyli są to dobra materialne i niematerialne. Typy przedmiotu cywilno prawnego:
- Rzeczy- ma charakter materialny i jest wyodrębniona z przyrody. Rzeczami nie są:
człowiek, ciało ludzkie, części ciała ludzkiego, zwłoki, zwierzęta. Podział rzeczy: Ruchome (ruchomości- wszystko co nie jest nieruchomością ) oraz nieruchome (nieruchomości np. grunty (rolne i niewolne), budynki i części…
….
- Przedmioty materialne nie będące rzeczami:
Ciecze i gazy.
Kopaliny (złoża minerałów, prawo górnicze).
Zwierzęta w stanie wolnym.
- Przedmioty niematerialne:
Dobra intelektualne.
Dobra osobiste. Energia.
Pieniądze.
Papiery wartościowe.
- Przedsiębiorstwa.
Przynależność- to rzecz: - pomocnicza- potrzebna do prawidłowego korzystania z rzeczy głównej. - ruchoma.
- należąca do tego samego właściciela, co rzecz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz