Dobra osobiste - środki ochrony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobra osobiste - środki ochrony - strona 1 Dobra osobiste - środki ochrony - strona 2

Fragment notatki:

DOBRA OSOBISTE Atrybutem każdej osoby fizycznej są jej dobra osobiste. DOBRA OSOBISTE to termin odnoszący się do uznanych przez system prawny wartości, tj. wysoko cenionych stanów rzeczy, obejmujących fizyczną i psychiczną integralność człowieka jego indywidualność oraz godność i pozycje w społeczeństwie.
CECHY PRAW OSOBISTYCH: są to prawa podmiotowe bezwzględne - skuteczne są wobec wszystkich ( erga omnes ), poza podmiotem uprawnionym; nikt nie może więc naruszać lub choćby zagrażać dobrom osobistym podmiotu uprawnionego;
są to prawa podmiotowe niemajątkowe - zarazem więc są to prawa niezbywalne i niedziedziczne ; gasną wraz ze śmiercią uprawnionego;
niektóre prawa osobiste zmarłego, jak jego cześć i prawa autorskie, mogą być realizowane przez osoby bliskie lub organizacje służące ochronie określonych wartości. Jako własne prawa podmiotowe.
Najważniejsze dobra osobiste wymienia art. 23 KC. Katalog tych dóbr jest otwarty .
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH Potrzeba ochrony dóbr osobistych zachodzi wówczas, gdy doszło do bezprawnej ingerencji w te dobra.
INGERENCJA przybiera dwojaką postać: zagrożenia naruszeniem ,
samym naruszeniem .
Zgoda uprawnionego uchyla bezprawność naruszenia dobra osobistego,
Przykład: zgoda pacjenta na zabiegi lekarskie.
Zgoda nie przybiera charakteru trwałego ,
Przykład: mimo uprzednio wyrażonej zgody na operację, pacjent może tuż przed jej rozpoczęciem cofnąć swoją zgodę.
ŚRODKI OCHRONY praw osobistych mają postać powództw o: ustalenie , że określone prawo osobiste przysługuje danej osobie, zaniechanie działań, które zagrażają dobrom osobistym lub je naruszają; roszczenie to jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona obawa dalszych naruszeń, usunięcie skutków naruszenia , w szczególności przez ogłoszenie w prasie stosownych przeprosin lub odwołań, ale też np. przeniesienie zwłok do innego grobowca, dla ochrony dobra osobistego jakim jest kult po osobie zmarłej, zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny - roszczenia te przysługują alternatywnie ; generalna przesłanka wymaganą dla tych roszczeń jest wina sprawcy . Q ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz