Dobra osobiste - Konstrukcja prawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobra osobiste -  Konstrukcja prawna - strona 1 Dobra osobiste -  Konstrukcja prawna - strona 2

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron.
II. Konstrukcja prawna Najskuteczniejsza ochrona dóbr osobistych poprzez konstrukcję praw podmiotowych , ale kwestia sporna:
koncepcja wielości praw podmiotowych (tyle ile dóbr)
koncepcja jednego osobistego prawa podmiotowego
zasada ogólna - katalog bezwzględnych praw podmiotowych jest zawsze zamknięty i wyznaczony jedynie ustawą, ale koncepcja ta przesuwa jedynie problem na inną płaszczyznę, gdyż miałaby ona inną treść w zależności od dobra.
konstrukcja art. 23 kc sugeruje koncepcję wielości.
Cechy podmiotowych praw osobistych:
prawa bezwzględne - skuteczne erga omnes - art. 24 § 1 kc.
prawa niemajątkowe oraz niezbywalne i niedziedziczne (niektóre pozostają chronione też po śmierci uprawnionego przez osoby bliskie lub organizacje służące ochronie tych wartości → stają się ich prawami podmiotowymi) III. Przesłanki ochrony Bezprawność ochrona przed naruszeniem bezprawnym, ale niekoniecznie zawinionym → typowe dla wszystkich konstrukcji ochronnych opartych na prawach podmiotowych bezwzględnych - w przeciwieństwie do ochrony deliktowej lub karnej.
ważne więc kryteria obiektywne a nie subiektywne
wg art. 24 kc domniemywa się bezprawność czynu naruszającego dobro osobiste, ale bezprawność może dotyczyć praw podmiotowych, a nie samych dóbr (np. pozbawienie wolności jest naruszeniem dobra osobistego, ale niekoniecznie prawa podmiotowego, jeśli nastąpiło na podstawie np. sadowego nakazu zatrzymania)]
domniemanie to ma charakter ogólny → każde naruszenie dobra osobistego bez wskazania podstawy prawnej, jest naruszeniem prawa osobistego.
Wzajemne naruszania dóbr osobistych nie uchylają odpowiedzialności każdego ze sprawców.
Godność każdej osoby, nawet o złej reputacji, zasługuje na ochronę przed naruszeniami jej dóbr osobistych. Uchylenie bezprawności Kwestia uchylenia bezprawności jest sprzeczna, ale na gruncie przepisów można wyróżnić 3 typy: I. Zgoda uprawnionego uzasadnienie w konstrukcji prawa podmiotowego - założenie swobody korzystania z prawa i w praktyce życia codziennego (np. zgoda na operację).
nie może być udzielona jeśli działanie narusza normy bezwzględnie wiążące (np. zakaz eutanazji) albo jeśli dotyczy osób trzecich (np. PrAut - zakaz publikowania korespondencji za zgodą autora, ale bez zgody nadawcy)
nieodłączność dóbr osobistych → zgoda nie powoduje przeniesienia danego prawa ani jego wygaśnięcia, ale do konkretnego wykonania prawa → ma charakter odwołalny.
do jej udzielenia wystarczy rozeznanie, a nie jest konieczna zdolność do czynności prawnych, ale ustawa o ochronie danych osobowych - konieczne jest wyraźne oświadczenie woli (nie dorozumiane lub domniemane)


(…)

… wystarczy rozeznanie, a nie jest konieczna zdolność do czynności prawnych, ale ustawa o ochronie danych osobowych - konieczne jest wyraźne oświadczenie woli (nie dorozumiane lub domniemane)
skutki prawne (uchylenie bezprawności) następują tu niezależnie od woli wyrażającego zgodę
zgoda nie jest czynnością prawną, lecz należy do klasy działań do nich podobnych - inaczej doktryna szwajcarska.
II. Działanie na podstawie przepisu lub w wykonaniu prawa podmiotowego
nawet bez zgody (np. przypadki przymusowego leczenia; ogłaszanie listów gończych z fotografią osoby poszukiwanej; ograniczenie wolności w zakładach karnych lub zakładach dla psychicznie chorych; prawo podmiotowe wynajmującego do kontrolowania stanu wynajętego lokalu).
III. Działanie w ochronie uzasadnionego interesu społecznego
osobiste prawa podmiotowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz