Dobra osobiste - Środki ochrony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobra osobiste - Środki ochrony  - strona 1

Fragment notatki:

Antoszek. Notatka składa się z 1 strony.
DOBRA OSOBISTE Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
Katalog otwarty, dobra osobiste można wyinterpretować również z Konstytucji, z szeregu innych ustaw np. prawo autorskie, KK
Środki ochrony dóbr osobistych:
Ustalenie
Zaniechanie
3) Usunięcie skutków naruszenia np. przeprosiny w prasie
4) Zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę na cel społeczny
Wykładania językowa- alternatywa nierozłączna, jednak w doktrynie wyraża się również pogląd iż można realizować tylko jedno roszczenie (alternatywa rozłączna)
Gdy naruszenie dóbr osobistych powoduje szkodę majątkową można również dochodzić roszczeń odszkodowawczych np. za utracone korzyści Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykal-ność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne . W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
Należy wykazać jedynie przesłankę bezprawności naruszenia, nie zaś winę
Zgodnie z art. 24 domniemanie bezprawności czynu naruszającego dobro osobiste
Uchylenie bezprawności:
Zgoda uprawnionego np. bokser walczący na ringu
Działanie na podstawie przepisu np. policjant zatrzymujący podejrzanego
Wykonywanie prawa podmiotowego np. wynajmujący ma prawo sprawdzić co się dzieje z jego mieszkaniem
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz