Wykład - Czynność prawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Czynność prawna - strona 1 Wykład - Czynność prawna - strona 2 Wykład - Czynność prawna - strona 3

Fragment notatki:

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik
Wykład 8
Czynność prawna.
Czynność prawna to zachowanie podmiotu, które zmierza do wywołania skutku prawnego w postaci powstania zmiany albo zniesienia lub ustania stosunki cywilnego na mocy odpowiedniego oświadczenia woli. A tym samym dla czynności prawnych główne znaczenie ma oświadczenie woli.
Oświadczenie woli jest to każde zachowanie się osoby , które ujawnia jej wole, w sposób dostateczny i ma zmierzać do wywołania skutku prawnego. Poza tym oświadczenie woli musi być zrozumiałe, musi być złożone na serio, wolne od przymusu fizycznego, oświadczenie woli musi odnosić się do kwestii o znaczeniu prawnym.
Czynności prawne dzielimy na: - czynności jednostronne- to te czynności które wywołują skutki prawne niezależnie od podmiotu wobec którego dana czynność jest podejmowana, albo do którego jest kierowana. Np. Pełnomocnictwo promesa, potrącenie w zobowiązaniach. - czynności prawne kończące stosunek prawny to np. odstąpienie od umowy - czynności prawne które wymagają zakomunikowania np. odstąpienie od umowy.
- nie wymagają zakomunikowania
- czynności które wymagają odpowiedniego oświadczenia woli przed właściwym organem władzy publicznej np. przyjęcie spadku. - czynności mortis causa- są to czynności na wypadek śmierci tzn. skutki prawne tych czynności następują dopiero po śmierci osoby dokonującej tej czynności. Czynności konsensualne to takie czynności dla których skuteczności starczy złożyć oświadczenie woli.
Czynności realne to czynności dla których czynności nie wystarczy samo oświadczenie woli ale musi również wystąpić wydanie rzeczy. Czynności odpłatne- druga strona uzyskuje pewną korzyść majątkową, która jest ekwiwalentem odpowiednikiem jego świadczenia. Czynności prawne zobowiązujące- ich dokonanie skutkuje powstaniem zobowiązania do spełnienia określonego świadczenia na rzecz innej osoby. Czynności prawne rozporządzające- są to czynności których celem i bezpośrednim skutkiem jest obciążenie, albo zniesienie prawa majątkowego. Czynności kauzalne- ich ważność jest zależna od prawidłowej kauzy (podstawy) przy czym ta podstawa prawna musi być ujawniona w treści czynności prawnej np. przeniesienie własności nieruchomości.
Czynności abstrakcyjne- ważność tych czynności nie zależy od istnienia prawidłowej kauzy np. weksel. Forma czynności prawnej: - forma podstawowa to jest zwykła forma pisemna.
Mogą być również formy szczególne:


(…)

…)- jest nim warunek, termin, zadatek, albo kara umowna.
Wadliwość czynności prawnej:
Wadliwość czynności prawnej może odnosić się do podmiotu czynności, do treści czynności, do formy. Wadami oświadczeń woli jest:
Brak świadomości, lub swobody art. 82 KC.- jest to stan wyłączający świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli
Pozorność art. 83 KC
Błąd art. 84,85,88 KC- musi być istotny i musi dotyczyć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz