Wstęp do nauki o państwie i prawie

note /search

Budowa aktu prawnego - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2275

Budowa aktu prawnego !!! I Techniczna budowa aktu prawnego Składa się ze zdań ponumerowanych w ciągłości od numeru 1. Te zadania najczęściej są grupowane w większe jednostki zbieżne merytorycznie, ale mogą się dzielić na mniejsze jednostki. W prawie karnym taką jednostką podstawową jest artykuł, a...

Wstęp do nauki o państwie i prawie. Dybowski Budowa normy prawnej 2se...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

Budowa normy prawnej Istnieje wiele koncepcji, lecz najbardziej powszechna jest koncepcja trójelementowa gdzie norma prawna będzie się składać z: - hipotezy- w tym członie ustalany jest zakres podmiotowy adresatów oraz warunki, które musi spełniać. W prawie karnym będzie to zwrot „kto”, w innych g...

Definicja prawa - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1351

Ontologia - badanie bytu rzeczywistego, odpowiada na pytanie „co to jest?” Aksjologia - nauka o wartościach, nie jest czymś absolutnym, nie ma odpowiedzi tylko TAK albo tylko NIE. Epistemolo...

Formy organizowania się społeczeństwa - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Formy organizowania się społeczeństwa Subkultury - oddolnie, powstające oparte o luźną ideologię grupy ludzi z zasady nie szukają one wpływu na władzę, chociaż zdarzają się wyjątki, np. ruchy ekologiczne - partie Zielonych, Związki i stowarzyszenia: a) związki zawodowe - grupują ludzi - pracownikó...

Formy rządów - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Formy rządów Tradycyjnie władzę dzielimy na: wykonawczą, ustawodawczą oraz sądownicza. Według założeń Monteskiusza władze te mają wzajemnie hamować się by nie dopuścić do przewagi jednej z nich. Historycznie władza sądownicza bardzo rzadko dążyła do supremacji (jest z zasady niezależna, niezawisła)....

Hierarchia aktów prawnych - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

Hierarchia aktów prawnych !!! 1. Konstytucja - akt prawny najwyższy rangą, wszystkie inne muszą być z nim zgodne. Konstytucja określa prawa i obowiązki obywateli oraz urzędów. Reguluje relacje między naczelnymi organami władzy. 2. a) ustawy - akty prawne wydawane przez parlament (ciało ustawodawcze...

Niesprzeczność państwa i prawa - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Niesprzeczność państwa i prawa ! luki w prawie - istnieje idealizacyjne założenie, iż prawo reguluje wszystko - istnieje wątpliwość czy w ogóle jest to potrzebne. W takim przypadku brak w danej dziedzinie uregulowań będziemy traktowali jako lukę w prawie. Wyróżniamy ich dwa typy: luka swoista - wy...

Państwo: geneza, definicja - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2541

PAŃSTWO Definicja państwa: Trwa spór o definicję państwa, jednakże od wieku XIX tak naprawdę są dwie definicje, które modyfikuje się i to w minimalnym zakresie. definicja Jellinka - trójelementowa TERYTORIUM - obszar, na którym rozciąga się władza danego państwa, kultura, język. LUDNOŚĆ - ludzie ni...

Partie polityczne - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

Partie polityczne oraz grupy nacisku Partie polityczny Grupy nacisku - członkowie partii łatwi do zidentyfikowania (przynależność, członkostwo, legitymacje, składki), - mają struktury (poza USA, partie kadrowe), - mają władzę, wybieralne najczęściej, - spoiwem partii politycznej jest wspólna id...

Prawo i moralność - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

Prawo i moralność ! Prawo: jest jedynym systemem w danym państwie. Jest stanowione przez organy państwowe. Stosuje kary - siła. Moralność: w skrajnym przypadku może jej być tyle ile ludzi, ale możemy ją grupować o ile są wspólne zasady (moralność katolicka, moralność grup (zawodowych, przestępców)...