Definicja prawa - wykład 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja prawa - wykład 2 semestr - strona 1 Definicja prawa - wykład 2 semestr - strona 2

Fragment notatki:

Ontologia - badanie bytu rzeczywistego, odpowiada na pytanie „co to jest?”
Aksjologia - nauka o wartościach, nie jest czymś absolutnym, nie ma odpowiedzi tylko TAK albo tylko NIE. Epistemologia - nauka o badaniu, odpowiada na pytanie „jak się to bada?”
Czy jest jeden najdokładniejszy sposób patrzenia na prawo? Najdokładniejsza metoda podporządkowania człowieka - postawić go w kącie, zrobić z niego malutkiego i postraszyć kimś wysokim/wysoko postawionym (np. Bóg)
Prawo i moralność wynikają z dekalogu. DEFINICJA PRAWA
Brak jest jednej powszechnie akceptowanej definicji prawa, różne definicje powstają w obrębie tak zwanych płaszczyzn badawczych. Największe znaczenie mają cztery płaszczyzny:
PŁASZCZYZNA AKSJOLOGICZNA
W niej uznajemy, iż prawo musi być zgodne z systemem takim jak na przykład moralność czy religia. Relacja Bóg - człowiek, łatwo generuje model prawa. Ludzie przestrzegają go, bo bezpośrednio lub pośrednio stworzył je Bóg/bogowie. Początek tego modelu wywodzi się z Egiptu, ale to także Mojżesz, św. Augustyn, a najlepiej obrazuje go św. Tomasz. Deizm ukazywał Boga jako stwórcę, który nie ingeruje na bieżąco. Współcześnie model św. Tomasza jest podstawą nauki Kościoła. PŁASZCZYZNA LOGICZNO-JĘZYKOWA
W niej prawo badamy przy pomocy nauki o języku i logiki. Nie ma tu miejsca na moralność czy te religię. Według ojca pozytywizmu prawnego - J. Austina, prawo jest rozkazem suwerena. Do funkcjonowania prawa wystarczy siła władzy. Koncepcję tą rozwinęła głownie nauka niemiecka, współcześnie mówi się, że jest spór pomiędzy szkołami prawa natury (płaszczyzna aksjologiczna) a pozytywizmem prawniczym (płaszczyzna logiczno-językowa). Współcześnie tendencją jest negowanie pozytywizmu i wskazywanie, iż prawo musi być poprzedzone „czymś” (Bogiem, religią, moralnością itp.)
PŁASZCZYZNA PSYCHOLOGICZNA Twórca - Leon Petrażycki. Zakładał, iż prawo to jest przeżycie psychiczne - dwustronne, czyli czyli jest wówczas gdy jeden przeżywa obowiązek a inny (człowiek, państwo, przedsiębiorstwo) ma uprawnienie do wykonania obowiązku. Dłużnik musi oddać - obowiązek; wierzyciel ma uprawnienie. Według tej koncepcji prawem jest każde przeżycie obowiązku i uprawnienia. Zatem prawo nie musi pochodzić od państwa - prawo zbójeckie, prawo gry w karty.
PŁASZCZYZNA SOCJOLOGICZNA
Socjologia prawa - bada zjawiska prawa w społeczeństwie Solidaryzm - prawo miało budować więzi w społeczeństwie Stan pandektowy prawa - ?
W płaszczyźnie socjologicznej badamy prawo działające w społeczeństwie, w modelu amerykańskiego funkcjonalizmu, prawo w działaniu jest tym prawem, które daje społeczeństwu bezpieczeństwo. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz