Koncepcje prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje prawa - strona 1 Koncepcje prawa - strona 2 Koncepcje prawa - strona 3

Fragment notatki:

Koncepcje prawa (pojawiły się 4 grupy koncepcyjne)
koncepcja prawonaturalna
pozytywizm prawniczy
psychologiczne koncepcje prawa
socjologiczne koncepcje prawa
ad.1 Powstały najwcześniej (starożytna Grecja)
ius - łac. prawo
lex - łac. ustawa
Prawo jest sztuką dobra i sprawiedliwości
XVIII w. - okres dominacji koncepcji prawonaturalnej ( J. J. Rousseau, Wolter)
Rozwijały się też po II wojnie światowej.
Gustaw Radbruch - niemiecki prawnik. Twórca tzw. reguły Radbrucha, mówiącej o ustawowym bezprawiu
Koncepcje prawonaturalne:
- koncepcje religijne ( prawo naturalne pochodzi od Boga)
- koncepcje laickie ( prawo natury pochodzi z rozumu człowieka, naturalny stan rzeczy)
- statyczne (prawo natury jest jedno stałe i niezmienne)
- dynamiczne ( prawo natury się zmienia w zależności od czasu i miejsca)
- koncepcje uznające prawo natury za normy postępowania
- koncepcje uznające prawo natury za pewną ideę
Przyjmuje się, że nastąpiła pozytywizacja koncepcji prawonaturalnych po przez to, że normy naturalne znalazły odzwierciedlenie w regulacjach zakresu prawa międzynarodowego publicznego.
Koncepcje te odzwierciedlają odwieczne dążenie człowieka do dobra i sprawiedliwości
Mogą służyć ocenom i wartościowaniu prawa pozytywnego.
ad.2
Koncepcja pozytywistyczna ( dominowała w 2 poł. XIX w.) Twórca - J. Austin
Prawem jest rozkaz suwerena zabezpieczony sankcją.
Uznawał, że jak nie ma sankcji, to nie ma prawa.
Uważał, że prawo międzynarodowe publiczne jest pozytywną moralnością.
Jego myśli kontynuował L. Hart.
Uważał on, że istota prawa polega na związku 2 rodzajów norm - pierwotnych (nakazy i zakazy) i wtórnych ( normy proceduralne, kompetencyjne - nadające uprawnienia).
Normy uznania określają kryteria przynależności danych norm do systemu prawa.
2 poł. XIX w. - rozkwit pozytywizmu prawniczego w Niemczech:
- R. Jhering
- Bending
- Jellinek
- Kelsen
Pozytywizm prawniczy zakładał, że prawem są normy pochodzące od władzy państwowej i większość uznawała, że normy te zabezpieczone są przymusem państwowym.
Utożsamiali prawo z tekstem prawnym.
Klasyczny pozytywizm odcinał prawo od moralności.
Pozytywiści uznawali, że głównym zdaniem nauki prawa jest opis norm, klasyfikacje, systematyzacje, badanie ogólnych pojęć.
Główną metodą badania prawa była metoda formalno-dogmatyczna. Polega ona na tym, że dokonuje się operacji dogmatyczno-prawnej na tekście prawnym.


(…)

…, polegające na narzucającej się potrzebie postąpienia w określony sposób.
Posługiwał się introspekcją (wnikanie w samego siebie)
Wyróżnił 2 rodzaje emocji etycznych:
- jednostronne (narzucająca się potrzeba, konieczność postąpienia w pewien określony sposób, bez odczucia, że określone zachowanie drugiej stronie się należy.
- dwustronne ( narzucająca się potrzeba, konieczność postąpienia w pewien określony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz