Niesprzeczność państwa i prawa - wykład 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niesprzeczność państwa i prawa - wykład 2 semestr - strona 1

Fragment notatki:

Niesprzeczność państwa i prawa !
luki w prawie - istnieje idealizacyjne założenie, iż prawo reguluje wszystko - istnieje wątpliwość czy w ogóle jest to potrzebne. W takim przypadku brak w danej dziedzinie uregulowań będziemy traktowali jako lukę w prawie. Wyróżniamy ich dwa typy:
luka swoista - wynika ona z faktycznego nieuwzględnienia danej materii lub też (co częściej) niedokończonego toku legislacyjnego w postaci braku aktów wykonawczych (w efekcie brak ten wstrzymuje działania ustawy - powoduje lukę),
luka aksjologiczna - wówczas, gdy ustawodawca świadomie nie chce pewnych kwestii regulować, w Polsce np. prostytucji,
Usuwanie luk w prawie - usuwa się je przy pomocy poszukiwania podobieństw - analogii. Wyróżniamy dwa typy:
analogię legis - z danego aktu prawnego,
analogię iuris - z całego systemu prawa,
Analogia zabroniona jest w niektórych gałęziach prawa (karne, skarbowe) z uwagi na dwie:
nie ma przestępstwa bez aktu prawnego - co nie jest zabronione jest dozwolone,
nie ma kary bez aktu prawnego Sprzeczności w prawie. Wyróżniamy dwa typy sprzeczności:
sprzeczności logiczne - gdy treść norm koliduje z sobą, sprzeczności prakseologiczne - wówczas gdy zastosowanie się (czynność) wchodzi w kolizję z inną normą, Uwaga!! Sprzeczności usuwamy przy pomocy reguł kolizyjnych. Trzy typy:
reguła chronologiczna - jeśli akty prawne są co najmniej równe sobie to pierwszeństwo ma akt późniejszy,
reguła hierarchiczna - akt wyższy ma pierwszeństwo przed aktem niższym,
reguła merytoryczna - przepis szczególny ma pierwszeństwo przed przepisem ogólnym (patrz przepisy - PIT), ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz