Wstęp do nauki o państwie i prawie. Dybowski Budowa normy prawnej 2sem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do nauki o państwie i prawie.  Dybowski Budowa normy prawnej 2sem - strona 1

Fragment notatki:

Budowa normy prawnej
Istnieje wiele koncepcji, lecz najbardziej powszechna jest koncepcja trójelementowa gdzie norma prawna będzie się składać z:
- hipotezy- w tym członie ustalany jest zakres podmiotowy adresatów oraz warunki, które musi spełniać. W prawie karnym będzie to zwrot „kto”, w innych gałęziach może to być „właściciel”, „wnioskodawca” itp.
- dyspozycji- człon, w którym określane są warunki oraz stan prawny
Uwaga: może on być rekonstruowany z wielu rozrzuconych po różnych aktach prawnych przepisów. Jest to człon, który nastręcza największą trudność
- sankcja !- człon, w którym określane są skutki prawne. W przeważającej mierze dotyczyły prawa karnego ale nie tylko gdyż wyróżniamy:
sankcja nieważności- wówczas gdy dana czynność prawna jest nieważna z mocy prawa, np. drugi związek małżeński jest nieważny z mocy prawa
sankcja egzekucyjna- istotą jest jej przywrócenie stanu zgodnego z prawem
sankcja karna- czyli wymierzenie kary sprawcy, może przyjmować rozmaite postacie:
- sankcja represyjna- istotą jest zapłata za przestępstwo, nie pełni żadnej innej funkcji
- sankcja resocjalizacyjna- celem jej jest wychowanie sprawcy, tu koncentrujemy się na sprawcy
- sankcja prewencyjna- wyróżniamy dwa typy:
- prewencyjna ogólna- kara wymierzona jest w takiej wysokości by odstraszyć innych potencjalnych sprawców, nadaje się je sprawcy
- prewencyjna szczególna- kara ma zapobiec ponownemu popełnieniu przestępstwa przez tę samą osobę
Istnieją inne koncepcje normy prawnej:
- koncepcja dwuczłonowa- wskazuje, że w prawie cywilnym nie ma sankcji (tylko hipoteza i dyspozycja)
- koncepcja norm sprzężonych- jedna norma jest to norma sankcjonowana a druga norma to norma sankcjonująca, np. w prawie podatkowym większość norm mówi jak postępować, dopiero na końcu są przepisy karne dotyczące tych przepisów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz