Norma prawna-Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Norma prawna-Wykład  - strona 1 Norma prawna-Wykład  - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD XI - 5.05.2011 Norma prawna: Z wielu koncepcji budowy norm prawnych najbardziej przydatna dydaktycznie jest trójczłonowa - wg niej norma prawna jest wydedukowywana czasem z wielu przepisów prawnych. Klasyczna trójelementowa występuje jedynie w prawie karnym. Kto (hipoteza) zabija człowieka (dyspozycja) podlega karze (sankcja) Hipoteza - jest to człon, który mówi kto i w jakich warunkach będzie podlegał danej normie. W prawie cywilnym, administracyjnym używane są konkretne określenia, np. sprzedający, najemca, wierzyciel, podatnik, strona - w prawie administracyjnym. Dyspozycja - człon, który może być najbardziej rozbudowany z uwagi na to, iż powinne zachowanie może wynikać z wielu przepisów, również - w prawie karnym - może być opis negatywny (kto zabija - nie zabija) Sankcja - jest to skutek złamania dyspozycji. Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje sankcji:
Trzy podstawowe rodzaje sankcji: Sankcja nieważności - dotyka czynności prawnej, która z mocy prawa jest nieważna np. bigamia... Polega na tym, iż daną czynność uznajemy za nieskuteczną - tak, jakby jej nie było Sankcja egzekucyjna - administracyjne - polega na przywróceniu stanu zgodnego z prawem np. w zwrocie ukradzionej rzeczy, a gdy już jej nie ma (np. owoce zjedzone lub zgniły) - podobnej rzeczy lub pieniędzy. Podobny przykład to eksmisja z nielegalnie zajmowanego lokalu Sankcja karna - od wieków trwa spór, czym jest kara wraz z rozwojem społecznym zmienia się też jej funkcja:
- sankcja jako odpłata: społeczeństwo poprzez organizację państwa w imię sprawiedliwości karze sprawcę. Kara tutaj jest potrzebna społeczeństwu. Sprawca na drugim planie.
- prewencja: wyróżniamy 2 typy (indywidualna - polega na tym, iż sprawcy wymierzamy taką karę by w przyszłości nie popełnił już przestępstwa, czyli kara skierowana do sprawcy oraz generalna - karę wymierzamy w takiej wysokości by odstraszyć innych potencjalnych sprawców, istotą jest nagłośnienie w społeczeństwie
- sankcja resocjalizacyjna: tutaj główna uwaga skoncentrowana jest na sprawcy. Traktuje się go jak osobę chorą, którą trzeba przywrócić społeczeństwu. Jednakże praktyka pokazuje, iż więzienia w istocie demoralizują, a nie wychowują.
W sankcji karnej wyróżniamy rozmaite kary: pozbawienie wolności, grzywna, pozbawienie prawa jazdy, zakaz wstępu na stadion. Natomiast inne gałęzie prawa koncentrują się na karach finansowych - prawo podatkowe.
Luki i sprzeczności w prawie: System prawa z założenia powinien być pełen, tzn. powinien regulować wszystko to, czego oczekuje społeczeństwo. Mogą pojawiać się tzw. luki:
Luki faktyczne - wówczas, gdy ustawodawca nie dokończył toku legislacyjnego np. nie wydał aktów wykonawczych lub też pojawiły się nowe zjawiska dotychczas nieznane np. przestępczość internetowa


(…)

… nie ma przepisów dotyczących prostytucji do tego stopnia, że jest nieopodatkowana.
Sprzeczności w prawie:
Czasem przepisy lub ich skutki wchodzą w kolizję z innymi przepisami - usuwamy je przy pomocy tzw. reguł kolizyjnych:
Prawo szczególne ma pierwszeństwo przed przepisami ogólnymi
Reguła hierarchiczna - akt wyższy rangą usuwa akt niższy rangą
Reguła chronologiczna - późniejszy akt prawny uchyla wcześniejszy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz