Wstęp do nauki o państwie i prawie - strona 2

Praworządność - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1197

Praworządność !!! Termin ten często zamieniany jest na "państwo prawa". Wielokrotnie próbowano rozdzielić te terminy, ale generalnie przyjmuje się, iż są tożsame. W teorii jest spór, co do zakresu praworządności: I. Podmiotowy - spór o zakres zobowiązanych podmiotów 1. Wąskie rozumienie...

Przepisy- wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Przepisy ! Istnieje wiele definicji omawiających przepisy, ale są to różne zjawiska, chociaż opisujące bardzo podobne rzeczy, np. przepis jako jednostka gramatyczna tekstu prawnego, przepisy jako ich zespół czy też przepisy jako ogół prawa. Nas interesuje podział merytoryczny przepisów rozumianych ...

Reżimy - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Reżimy Termin reżim jest terminem niewartościującym, tzn. reżimy nie są ani dobre ani złe, po prostu są. Definicja reżimu to: ogół metod sprawowania władzy. Reżimy demokratyczne - w nich ogół ludności ma wpływ na władzę w sposób równy, a władza podlega cyklicznej bądź ustawicznej kontroli (większość...

Stosunek prawny – elementy: wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

Stosunek prawny - elementy 1. podmioty stosunku prawnego - podmiotami są osoby fizyczne lub nie fizyczne, obie te grupy mają cechy: a) zdolność do czynności prawnych !!! - jest to możliwość do samodzielnego uczestniczenia w stosunku prawnym. Może być ona ograniczona ze względu na wiek i stan umysłu....

Toposy prawnicze - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1771

Toposy prawnicze 1. Wnioskowanie z podobieństwa (argumentum a simili). W tym rozumowaniu posługujemy się analogią jako podstawową metodą. a) analogii legis (z ustawy) polega na tym, że luki usuwamy przez porównanie uregulowań w tekście tej samej ustawy, wymienionych w innym miejscu i nie dotyczącyc...

Wykładnia prawa - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Wykładnia językowa Przeprowadza się ją w pierwszej kolejności. W jej obrębie ustala się znaczenie tekstu prawnego w oparciu o nauki o języku. Ze względu na to, że sama nauka o języku byłaby niewystarczająca do pełnej interpretacji stosuje się też reguły wypracowane przez nauki prawnicze - tzw. dyrek...

Wstęp do państwa prawa - wykłady, dr Stanisław Kozdrowski

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr Stanisław Kozdrowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 7021

odt, ma w sumie 21 stron oraz porusza zagadnienia takie jak: historyczne uwarunkowania istnienia państwa, idea ładu powszechnego w ujęciu starożytnych Greków, etapy rozwoju polskiej państwowości, normy prawne a inne regulatory życia społecznego, przyczyny upadku państwa, walory prawa pozytywnego w u...

Wstęp do nauki o państwie i prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bartłomiej Secler
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3836

na końcu został podany (w formie diagramu) proces legislacyjny. (…) … urodzenie nabywa obywatelstwo państwa, którego obywatelami są rodzice Ius soli (prawo ziemi) o obywatelstwie decyduje miejsce urodzenia (USA) PL- nabywa się przez urodzenie ...

Cechy państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 560

Nauka o państwie. Platon i Arystoteles głosili, że państwo jest kategorią pierwotną; ta myśl była kontynuowana przez Hegla (Hegel): ”społeczeństwo wytworem państwa”. Inne koncepcje: ”państwo jest wytworem społeczeństwa”: Hobe, Lock, Rousseau; na pewnym etapie w społeczeństwie dochodzi do zawarcia ...

Konstytucja i rodzaje sposobu rządów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Zasada konstytucjonalizmu: przepisy ustawy zasadniczej (konstytucji) regulują zasady fundamentalnej kwestii praw i obowiązków obywateli. Konstytucja: w znaczeniu formalnym: istnieje w formie konkretnego aktu prawnego w znaczeniu materialnym: ma znaczenie szersze, może być w szczególności całokszt...