Wstęp do państwa prawa - wykłady, dr Stanisław Kozdrowski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 7021
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do państwa prawa - wykłady, dr Stanisław Kozdrowski - strona 1 Wstęp do państwa prawa - wykłady, dr Stanisław Kozdrowski - strona 2 Wstęp do państwa prawa - wykłady, dr Stanisław Kozdrowski - strona 3

Fragment notatki:

odt, ma w sumie 21 stron oraz porusza zagadnienia takie jak: historyczne uwarunkowania istnienia państwa, idea ładu powszechnego w ujęciu starożytnych Greków, etapy rozwoju polskiej państwowości, normy prawne a inne regulatory życia społecznego, przyczyny upadku państwa, walory prawa pozytywnego w ujęciu historycznym, współczesne określenie państwa, pozytywistyczna wizja prawa, polityka w sensie formalnym i materialnym, cechy pozytywizmu prawniczego wg Jedlinka, państwo jako organizacja polityczna, cechy pozytywizmu prawniczego wg Austina, państwo jako organizacja hierarchiczna, prawno-naturalna wizja państwa, państwo jako organizacja przymusowa, tradycyjne ujęcie natury prawa wg Starzewskiego, różnice między przymusem państwowym, a innymi formami przemocy, współczesne koncepcje prawa natury, uzasadnienie legalności przymusu państwowego, stanowisko realistów w kwestii prawno-naturalnej i pozytywistycznej funkcji prawa. Notatka traktuje również na tematy takie jak: państwo jako organizacja terytorialna, realistyczna koncepcja prawa wg Petrażyckiego, pojęcie ?terytorium państwa?, znaczenie terytorium dla bytu państwa, pojęcie suwerenności państwa, suwerenność Państwa a jego niezależność faktyczna, określenie narodu, pojęcie funkcji państwa, zewnętrzna funkcja państwa, wewnętrzna funkcja państwa, obronna funkcja państwa, organizatorska funkcja państwa, podział organów państwowych ze względu na pełnioną funkcje, elementy pojęcia państwa na gruncie prawa międzynarodowego, instytucja uznania państwa przez inne podmioty prawa międzynarodowego, sposoby powstawania państw, kryteria uznania państwa, konsekwencje prawne uznania państwa, typ państwa, forma państwa, partia polityczna. Ponadto, notatka zajmuje się również pojęciami takimi jak: zależność między typem a formą państwa, cechy demokratyczności państwa wg Lipsena, trójelementowa koncepcja formy państwa, forma rządu, budowa administracyjno ? terytorialna państwa, państwo unitarne, państwo złożone, reżim polityczny, cechy systemu przewagi parlamentu nad rządem, cechy równowagi parlamentu i rządu, system rozdziału parlamentu od rządu, dyktatura, istotne cechy demokracji, określenie systemu politycznego w państwie, ujęcie strukturalne systemu politycznego, elementy strukturalne aparatu władzy państwowej, rola władzy państwowej w systemie politycznym, funkcje władzy, główne zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, rola pozytywizmu prawniczego w rozwoju współczesnej myśli prawniczej, pojęcie źródeł prawa, uzasadnienie społecznego aspektu prawa, normatywny charakter prawa, prawo materialne, prawo formalne, prawo podmiotowe. Notatka zawiera również informacje na temat: funkcja a cel prawa, społeczna funkcja praw, funkcja stabilizacyjna i dynamizacyjna prawa, funkcja ochronna i organizacyjna prawa, represyjna i wychowawcza funkcja prawa, funkcja kontrolna i dystrybucyjna prawa, istota regulacyjnej funkcji prawa, pojęcie normy postępowania, określenie normy prawnej, norma prawna jako reguła generalna, norma prawna jako reguła abstrakcyjna, elementy norm prawnych, hipoteza normy prawnej, dyspozycja normy prawnej, czynności konwencjonalne a prawo, nakaz, zakaz i dozwolenie w prawie, obowiązek i uprawnienie w prawie, kompetencja na gruncie prawa, sankcja normy prawnej i jej rodzaje, sankcja nieważności czynności prawnej, sankcja egzekucyjna, funkcje kary, pojęcie przepisu prawnego, rodzaje przepisów prawnych, przepis szczególny i przepis ogólny, pojęcie i rodzaj wykładni prawa.

WSTĘP DO PAŃSTW

(…)


-> Rzeczpospolita szlachecka [demokracja szlachecka, magnateria, monarchia konstytucyjna (1791)]
-> budowa kapitalizmu pod zaborami(XIX w )
-> Państwo polskie w dobie kapitalizmu (Ks. Warszawskie; Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska)
-> II RP 1918-1939
->okres okupacji(polska podziemna 1939-1945)
-> PRL (1944-1989)
-> 1989 III RP
Normy prawne a inne regulatory życia społecznego.
Norma prawna - reguła…
… do wydzielenia się grup społecznych
Główne zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
- zasada suwerenności narodu
- zasada suwerenności i niepodległości RP
- zasada legalizmu
- zasada pomocniczości
- zasada społecznej gospodarki rynkowej
- zasada republikańskiej formy państwa (nazwa: Rzeczpospolita)
- zasada reprezentacji politycznej
- zasada demokratycznego państwa prawa
- zasada podziału i równowagi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz