Akademia Pomorska w Słupsku

note /search

Badania sondażowe - Kwestionariusz

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4116

Badania sondażowe Wywiad | Ankieta narzędzie kwestionariusz (…) … mogą się bardzo różnić, mając podobny sens; Populacja Populacja jest to grupa społeczna, do której kierujemy pytania przygotowane w kwestionariuszach; Badania pilotażowe Badania pilotażowe są to badania wstępne, służą wewnętrzn...

Wstęp do językoznawstwa - wykłady

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 7595

Językoznastwo Wykład nr 2 Dr Grażyna Lisowska ZNAK jest nadawany i odbierany poprzez kanał informacyjny; czasem nie ma świadomego nadawcy - taka sytuacja występuje w przypadku symptomów; Symptomy są kompleksowe, niecelowe i niezwrotne - znaki te są jednostronne; Pozostałe znaki (obrazy i znaki kon...

Istota bezpieczeństwa narodowego - wykłady

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Istota bezpieczeństwa narodowego
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 10479

Ponadto, notatka traktuje na tematy takie jak: funkcje państwa, wewnętrzny wymiar bezpieczeństwa narodowego, istota bezpieczeństwa powszechnego, elementy (sfery) bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,istota poziomów analizy bezpieczeństwa, korzyści z analizy poziomów bezpieczeństwa, poziomy analizy b...

Psychologia społeczna - ćwiczenia, mgr Sylwia Stecka

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5586

Ponadto, materiały odpowiadają na pytanie: co to jest polaryzacja grupowa i jakie są jej przyczyny, w jakich warunkach przywódcy zorientowani na zadania są najskuteczniejsi, w jakich warunkach przywódcy zorientowani na stosunki międzyludzkie są najskuteczniejsi, co to jest informacyjny wpływ społec...

Nauka o polityce - wykłady, dr Stanisław Bukowski

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Nauka o polityce
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4578

odt i porusza zagadnienia takie jak: typy reżimu politycznego, systemy rządów w państwach demokratycznych, jakie wyróżniamy systemy partyjne, podział państw ze względu na zasady organizacji aparatu państwowego, funkcje partii politycznych wg Heywooda, reprezentacyjna, formowanie elit i rekrutacja cz...

Międzynarodowe prawo publiczne - wykłady, mgr Piotr Knut

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Międzynarodowe prawo publiczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5201

odt, w sumie ma 24 strony i porusza zagadnienia takie jak: podmioty prawa międzynarodowego, państwo, suwerenność państwowa, prawa zasadnicze, powstanie i upadek państwa, prawo narodu do samostanowienia, powstanie państwa, sposoby powstania państwa, upadek państwa, sposoby upadku państwa, ciągłość i ...

Wstęp do państwa prawa - wykłady, dr Stanisław Kozdrowski

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 343
Wyświetleń: 7399

odt, ma w sumie 21 stron oraz porusza zagadnienia takie jak: historyczne uwarunkowania istnienia państwa, idea ładu powszechnego w ujęciu starożytnych Greków, etapy rozwoju polskiej państwowości, normy prawne a inne regulatory życia społecznego, przyczyny upadku państwa, walory prawa pozytywnego w u...

Teoria bezpieczeństwa - wykłady, dr Lech Chojnowski

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 2079
Wyświetleń: 8078

Ponadto, notatka zawiera informacje na temat: teoria zderzenia cywilizacji, metodologiczne określanie przyczyny wojen, podejście do bezpieczeństwa w Koncepcji i Strategicznej NATO, podejście do bezpieczeństwa w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, podejście do bezpieczeństwa w Strategii Bezpiecze...

Informatyka - wykłady, dr Piotr Motyka

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Informatyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2443

Rodzaje licencji, shareware, adware, freeware. Notatka zawiera również informacje na temat: public domain, GNU GPL, BSD, kontrola sieci, chmura obliczeń, hasło, dobre hasło, słabe hasło, łamanie haseł, keyloggery sprzętowe, sieć komputerowa, rodzaje komunikacji, nazwy komputerów w sieci, mirror, te...

Geografia polityczna - zagadnienia na koło, dr Marek Ciecierski

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 5397

kryterium reżimu politycznego, klasyfikacja państwa ze względu na formę rządów. GEOGRAFIA POLITYCZNA - ZAGADNIENIA NA KOŁO NR 1 PROWADZĄCY DR CIECIERSKI Geografia polityczna - miejscem wydarzeń i zjawisk politycznych jest zawsze przestrzeń geograficzną. Cechą charakterystyczną zdarzeń politycznych...