Wstęp do językoznawstwa - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1722
Wyświetleń: 7231
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do językoznawstwa - wykłady - strona 1 Wstęp do językoznawstwa - wykłady - strona 2 Wstęp do językoznawstwa - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Językoznastwo
Wykład nr 2
Dr Grażyna Lisowska
ZNAK jest nadawany i odbierany poprzez kanał informacyjny; czasem nie ma świadomego nadawcy - taka sytuacja występuje w przypadku symptomów;
Symptomy są kompleksowe, niecelowe i niezwrotne - znaki te są jednostronne;
Pozostałe znaki (obrazy i znaki konwencjonalne) mają charakter dwustronny - są znakami dla odbiorcy jak i dla nadawcy; te dwustronne znaki można nazwać sygnałami, które cechuje specjalizacja, celowość i zwrotność;
T.Milewski dokonał dalszej klasyfikacji sygnałów / Podst. różnicą jest stosunek do rzeczy.!!
-asemantyczne apele (bez znaczenia)
Wpływają na naszą psychikę i nasze zachowanie (np. muzyka, która gwarantuje jakieś przeżycia), wywołują określone zmiany w psychice i zachowanie odbiorcy; nie odsyłają nas do świata zewnętrznego
-sygnały semantyczne
Odsyłają odbiorcę do jakiegoś zjawiska otaczającego nas światła (nie konkretnego desygnatu, a wyobrażenia jakiegoś zjawiska, które jednocześnie powtarza się u nadawcy i odbiorcy oraz ma charakter ponadjednostkowy i obiektywny)
-sygnały umotywowane czyli obrazy
-sygnały nieumotywowane arbitralne, są dowolne
jednoklasowe (tworzą syst. zamknięty, nieproduktywny; s. kolejowy) dwuklasowe (tworzą system otwarty, produktywny - język ludzki)
*znaki proste (służą do tworzenia bardziej złożonych struktur - wyrazy, które służą do budowania zdań) !!FONEMY
*znaki złożone
JĘZYK JAKO JEDYNY SYSTEM ZNAKÓW JEST KODEM FONEMOWYM tzn. charakteryzuje go hierarchiczna struktura o narastających coraz większych jednościach
* FONEMY WYRAZY WYPOWIEDZENIA
CECHY JĘZYKA Charles Hockett wyróżnił 16cech, które potem ograniczył do 6:
*ARBITRALNOŚĆ
Wiąże się z konwencjalnością języka i oznacza, że między formą i treścią znaków brak związku natura. (np. róża - między zapisem a treścią brak związku; tak samo pachnie polska jak angielska róża); NA ZASADZIE UMOWY; brak dowolności i brak naturalnego związku, bowiem np. między słowem róża a kwiatem określonym tym wyrazem nie ma związku;
wyrazy dźwiękonaślad.: poprzez niewielkie ustępstwo, można się doszukiwać związku w np. pies szczekał
Arbitralność języka to nie dowolność; nie możemy np. wyrazu róża stosować w odniesieniu do kwiatu nazywanego fiołkiem; raz wyuczony związek między formą a treścia znaku traktowany jest jako związek konieczny
*SEMANTYCZNOŚĆ
Polega na tym, że znaki językowe odsyłają odbiorcę do jakieś zjawisk otaczającego nas świata, np. słowo róża odnosi się do wyodrębnionej klasy kwiatów odznaczających się pewnymi wspólnymi cechami.
*DWUSTOPNIOWOŚĆ STRUKTURY
Czyli dwuklasowość, podwójne rozczłonkowanie języka; oznacza to, że

(…)

… związanych z określonymi przedstawieniami dźwiękowymi;
myśli - treści / pojęcia - dźwięki; obejmuje również ruchy aparatu mowy człowieka (więzadeł głosowych, języka, szczęki, warg itp.)
2. ZROZUMIENIE - zrozumienie komunikatu nadawanego przez nadawcę i poprawnego odebrania poprzez odbiorcę oraz zrozumienie jego inicjatywy
-odbiór przez słuchacza fali powietrza wytwarzanych przez osobę mówiącą wywołujących…
… jako systemie czyli kodzie. Realizowana wówczas, gdy pytamy o znaczenie jakiegoś wyrażenia (co znaczy słowo?) lub poprzez precyzowanie znaczenie jakiegoś słowa; gdy pytamy o język w kategoriach gramatycznych *POETYCKA
Przejawia się we wszelkiego rodzaju grze słów właściwej tekstom literackim, ale także tekstom reklamowym i żartom słownym;
*SPRAWCZA Performantywna; poprzez język my kreujemy świat; możemy…
….
*EKSPRESYWNA
Związana z nadawcą; dominuje gdy nadawca skupia uwagę na wyrażeniu swojego stosunku do treści komunikatu; Język dysponuje specjalnymi środkami do wyrażenia ekspresji, są to np. środki fonetyczne (przedłużenie samogłoski), środki leksykalne (wyrazy o zabarwieniu emocjonalnym), środki słowotwórcze - zdrobnienia i zgrubienia
*IMPRESYWNA
Związana z odbiorcą, realizowana jest, gdy uwaga mówiącego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz