Językoznawstwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 6699
Wyświetleń: 11690
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Językoznawstwo - strona 1 Językoznawstwo - strona 2 Językoznawstwo - strona 3

Fragment notatki:

Językoznawstwo - nauka o języku, pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte w XIX w.

Ogólne: badania ewolucyjne, typologiczne, teoretyczne

 • Szczegółowe: konkretnie nad pewnym językiem
 • zewnętrzne (stosowane): język w powiązaniu z innymi dziedzinami (psycholingwistyka), nauczanie języków obcych (glottodydaktyka), Wewnętrzne (teoretyczne)
 • Diachroniczne: ewolucja języka
 • Synchroniczne: bada konkretne etapy języka
 • Opisowe: opis języka na różnych jego poziomach
 • Normatywne: czystość i poprawność języka

JĘZYK

System znaków, w którego skład wchodzą: otwarty zbiór znaków, zbudowanych z fonemów, morfemów, wyrazów, stałych zwrotów i wyrażeń. Reguły łączenia i tworzenia znaków: fonologia, morfologia, składnia.

ZNAK

Jest to obserwowalny (postrzegalny) układ rzeczy czy zjawisk spowodowany przez kogoś (nadawcę). Znak językowy - wszystko w języku, co ma swoje znaczenie. Znak: Taka sytuacja komunikacyjna, w której nadawcą określonego komunikatu jest osoba ludzka. Znak ma 2 formy (charakter binarny, opisał to Saussure): pojęcie = concept = signifié oraz wyobrażenie akustyczne = image acoustique = signifiant.

Podział znaków: Znaki naturalne (ikoniczne) - które przypominają to, co oznaczają, należą do nich np. piktogramy. Znaki ikoniczne nie muszą być obrazami, mogą też mieć formę dźwiękową, np. słowa dźwiękonaśladowcze.

Znaki konwencjonalne (arbirtalne) - które w niczym nie przypominają tego, co oznaczają, np. większość słów w języku polskim, symbole liczb w matematyce, itp. Aby wiedzieć co one znaczą trzeba znać konwencję, czyli sposób w jaki przypisuje się im znaczenie.

CECHY JĘZYKA WG CHARLESA HOCKETTA:

Dwoistość (podwójna artykulacja, dwuklasowość, dwustopniowość struktury, podwójne rozczłonkowanie) - znaczenie zdania ≠ suma znaczeń wyrazów, np. ,,Ala ma kota" może oznaczać, że Ala ma właśnie kota na kolanach, że Ala jest w pracy, ale w domu czeka na nią kot i sobie mieszkają ra(…)… wyrazowi, np. rzeczowniki nieżywotne: TEN stół (a nie ta stół) (bo żywotne nie: np. nauczyciel-nauczycielka)

Modelujące - np. przymiotniki: przyjmują wartości różnych rodzajów , np. duży, duża, duże

Przypadek (casus)

Informuje nas o tym, co jest podmiotem, a co dopełnieniem w zdaniu (podobnie jak struktura tematyczno-rematyczna)

Dotyczy następujących części mowy: Rzeczowniki, Zaimki, Przymiotniki…(...)… językach ergatywnych w Absolutivie) Casus Obliquus, spełniający pozostałe funkcje, przypadek zależny, np. angielski - (she-her, he-his, who-whom)

(...)

Collectiva (odnoszące się do zbiorowości, rzeczowniki które mają formę l.poj a odnoszą się do pewnej zbiorowości) - ryż, odzież, młodzież, owłosienie, listowie

 • Spodnie, skrzypce, drzwi, widły, grabie, sanie - forma liczby mnogiej, a odnoszą się do 1 obiektu tzw. Pluralia Tantum
 • Podwójność - usta, nożyce
 • Czasowniki
 • Każdy język indoeuropejski ma kat. Liczby modulującą dla czasownika, w mniejszym lub większym stopniu
 • Sinotybetańskie…

...(...) Plik to dokument tekstowy w którym poruszono m.in. następujące zagadnienia: definicja językoznawstwa, co to jest język, definicja znaku, znaki naturalne, znaki konwencjonalne, cechy języka według Charlesa Hocketta, model Romana Jakobsona, 6 różnych funkcji języka. A także m.in.: co to jest akt mowy, system fonetyczny, akcent i ton, system fonologiczny, fonem i głoska, system morfologiczny, morfologia, morfem, słowotwórstwo, fleksja. Znalazły się w nim także takie zagadnienia jak: sem, semem, leksem, analiza semiczna, kategoria gramatyczna, przypadek, czasownik, kategoria określoności, osoba, kategoria czasownika, kategoria strony, kategoria trybu, kategoria aspektu oraz geograficzna klasyfikacja języków i klasyfikacja typologiczna języków (według następujących kryteriów: kryterium fonetyczne, fonologiczne, morfologiczne, ze względuna system syntaktyczny, kryterium syntaktyczne), a także klasyfikacja ze względu na system leksykalny, ze względu an system graficzny oraz ze względu an genealogię (historię). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz