Leksem

Rodzaj według Zygmunta Saloniego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Joanna Zaucha
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 8232

języka polskiego. Kluczową sprawą jest łączliwość rzeczowników z formami leksemów, dla których rodzaj...

Wyraz a idiom - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1477

Wyraz a idiom, przysłowie, zdanie. Leksem a jednostka leksykalna. I) Wyraz a idiom: Idiom - dwu...

Przedmiot fleksji - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3136

reprezentujących określone leksemy (nauka o odmianie leksemów). Działy fleksji: deklinacja (odmiana wyrazów...

Przedmiot fleksji - wymagania

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1918

), forma wyrazowa (wyraz gramatyczny, forma gramatyczna), leksem. Segmentacja tekstu na wyrazy tekstowe...

Morfologia - opis dziedziny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1981

fonologicznymi, jakie się w nich dokonują, z drugiej zaś strony - budową leksemów oraz regułami tworzenia...

Socjolekt w polszczyźnie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1337

leksemy socjolektu tancerzy stawały się w ten sposób jawne dla czytelnika, docierając do sporej rzeszy...