Leksem

note /search

Rodzaj według Zygmunta Saloniego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Gramatyka opisowa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 8785

języka polskiego. Kluczową sprawą jest łączliwość rzeczowników z formami leksemów, dla których rodzaj...

Wyraz a idiom - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1568

Wyraz a idiom, przysłowie, zdanie. Leksem a jednostka leksykalna. I) Wyraz a idiom: Idiom - dwu...

Przedmiot fleksji - opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Gramatyka opisowa
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 4011

reprezentujących określone leksemy (nauka o odmianie leksemów). Działy fleksji: deklinacja (odmiana wyrazów...

Morfologia - opis dziedziny

  • Uniwersytet Warszawski
  • Gramatyka opisowa
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2737

fonologicznymi, jakie się w nich dokonują, z drugiej zaś strony - budową leksemów oraz regułami tworzenia...

Socjolekt w polszczyźnie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1379

leksemy socjolektu tancerzy stawały się w ten sposób jawne dla czytelnika, docierając do sporej rzeszy...