Wyraz jako znak językowy i typy klasyfikacji morfemów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyraz jako znak językowy i typy klasyfikacji morfemów - wykład - strona 1 Wyraz jako znak językowy i typy klasyfikacji morfemów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wyraz jako znak językowy. Wyraz tekstowy a leksem.
Wyraz - najmniejsza, względnie samodzielna jednostka językowa zdolna do spełniania jakichś funkcji składniowych. Może samodzielnie lub w połączeniu z innym wyrazem tworzyć człon wypowiedzenia.
Leksem - to wyraz jako abstrakcyjna jednostka systemu znaczeniowego słownika. Ma znaczenie leksykalne i zespół funkcji gramatycznych. W tekście reprezentują go słowoformy.
PIES (Leksem)
/ | \
PSA PIES PSU (

(…)


Wyraz jako znak językowy. Wyraz tekstowy a leksem.
Wyraz - najmniejsza, względnie samodzielna jednostka językowa zdolna do spełniania jakichś funkcji składniowych. Może samodzielnie lub w połączeniu z innym wyrazem tworzyć człon wypowiedzenia.
Leksem - to wyraz jako abstrakcyjna jednostka systemu znaczeniowego słownika. Ma znaczenie leksykalne i zespół funkcji gramatycznych. W tekście reprezentują go słowoformy.
PIES (Leksem)
/ | \
PSA PIES PSU (<- Wyrazy tekstowe)
Wyraz tekstowy - forma językowa realizująca dany leksem w procesie mówienia.
Znaczenia wyrazu:
Etymologiczne - wskazuje na pierwotne znaczenie wyrazu
Przenośne - wskazuje na metaforyczne znaczenie wyrazów
Właściwe - wskazuje na realne znaczenie wyrazu
Leksykalne - wskazuje na znaczenie wyrazu rozumianego jako element systemu językowego
Kontekstowe - występuje wyłącznie podczas mówienia
Strukturalne - wskazuje na odwołanie do wyrazu podstawowego (np. pisarz - ktoś kto pisze)
Typy klasyfikacji leksemów: morfologiczna (Z. Saloni), semantyczna (T. Milewski) i funkcjonalna (R. Laskowski) MORFOLOGICZNIE LEKSEMY DZIELIMY NA: (Z. Saloni)
ODMIENNE
przez przypadek
przez rodzaj
/ przez liczbę (przymiotniki)
/ nie przez liczbę (liczebniki)
nie przez rodzaj (rzeczowniki)
nie przez przypadek
przez osobę (czasownik właściwy)
nie przez osobę (czasownik niewłaściwy)
NIEODMIENNE
- wykrzykniki
- spójniki
- partykuły
- przyimki
SEMANTYCZNIE LEKSEMY DZIELIMY NA: (T. Milewski)
AUTOSEMANTYCZNE
symboliczne
nazywające
/ czasownik
/ rzeczownik
/ przymiotnik
/ przysłówek
wskazujące (zaimek)
szeregujące (liczebnik)
ekspresywne (wykrzyknik)
SYNSEMANTYCZNE (nie mające samodzielnego znaczenia)
przyimki
partykuły
FUNKCJONALNIE LEKSEMY DZIELIMY NA: (R. Laskowski)
ASYNTAGMATYCZNE (nie wchodzą w żadne związki składniowe i tworzą samodzielnie wypowiedzenia)
wykrzykniki
dopowiedzenia
SYNTAGMATYCZNE (wchodzą w związki składniowe)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz