Leksykologia zewnętrzna

note /search

Słownik a społeczeństwo

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Leksykologia zewnętrzna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1260

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA NARODOWEGO. Zróżn icowanie języka narodowego jest następstwem uwarunkowanego historycznie społecznego i kulturowego zróżnicowania grupy ludnościowej posługującej się danym językiem, oraz okoliczności, różnic i celów, dla których dana grupa posługuje się konkretnym rodzajem języ...

Leksykologia i leksykografia - notatki

  • Uniwersytet Warszawski
  • Leksykologia zewnętrzna
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 3360

LEKSYKOLOGIA I LEKSYKOGRAFIA Leksykografia (słowo, piszę) zajmuje się oprac. Słowników konwencjami (konwencja - sposób, norma), które są wynikiem umowy społecznej. Sytuuje się ją w lingwistyce stosowanej, w dziale językoznastwa. Metaleksykografia zajmuje się teorią i metodą leksykograii. Opis leksy...

Leksykologia - pytania na egzamin

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Leksykologia zewnętrzna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2373

LEKSYKOLOGIA ZALICZENIE ……………………………………………………………………………………….. IMIĘ NAZWISKO NR ALBUMU Które z podanych niżej ciągów są jednostkami leksykalnymi, a które połączeniami jednostek (odpowiedź należy uzasadnić)? Ktoś trzyma język za zębami Ktoś chwycił psa za nogi Ktoś ma

Wyraz jako znak językowy i typy klasyfikacji morfemów - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Leksykologia zewnętrzna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1351

Wyraz jako znak językowy. Wyraz tekstowy a leksem. Wyraz - najmniejsza, względnie samodzielna jednostka językowa zdolna do spełniania jakichś funkcji składniowych. Może samodzielnie lub w połączeniu z innym wyrazem tworzyć człon wypowiedzenia. Leksem - to wyraz jako abstrakcyjna jednostka systemu ...