Leksykologia i leksykografia - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 2779
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leksykologia i leksykografia - notatki - strona 1 Leksykologia i leksykografia - notatki - strona 2 Leksykologia i leksykografia - notatki - strona 3

Fragment notatki:

LEKSYKOLOGIA I LEKSYKOGRAFIA
Leksykografia (słowo, piszę) zajmuje się oprac. Słowników konwencjami (konwencja - sposób, norma), które są wynikiem umowy społecznej. Sytuuje się ją w lingwistyce stosowanej, w dziale językoznastwa. Metaleksykografia zajmuje się teorią i metodą leksykograii. Opis leksykograficzny jest „ukoronowaniem” leksykografii.
Żmigrodzki użył dwóch pojęć dot. Budowy słownika : makrostruktura - układ artykułów hasłowych mikrostruktura - zasady opisu
Leksykologia jest nauką o słownictwie, bada znaczenie wyrazów i ich uzycie. Zajmuje się też kwalifikatorami, pragmatyką, podziałem frekwencją. Żmigrodzki wyodrębnia dwa odcienie tego słowa : czynność, lub sztukę układania słowników
ogół dostępnych składników danego języka
Słownik językowy a encyklopedia. Słownik językowy to zbiór wyrazów ułozonych i oprac. wg. Pewnej zasady i najbardziej objaśnionych pod względem znaczeniowym, ilustrowanych przykładami. Zawiera znaczenia językowe, niespecjalistyczne, a przedmiotem opisu jest język naturalny. Encyklopedia natomiast jest także zbiorem wyrazów (...) różni się jednak tym, że podaje informacje o desygnacie.
Typologia słowników ze wzgędu na język opisu
jednojęzykowe
przekładowe
jednojęzyczne
wielojęzyczne
ze wzgędu na układ artykułów hasłowych alfabetyczne
atergo
afronte
niealfabetyczne
gniazdowe
pojęciowe
ze wzgędu na zawartość
ogólne in. ogólno - definicyjne
specjalistyczne
frazeologiczne
etymologiczne
fleksyjne
składniowe
historyczne
słownik wyrazów obcych
poprawnościowe zapisu - ortograficzne
sprawności dźwiękowej - ortofoniczne
poprawnej polszczyzny - ortoepiczne
auto -, homo -, synonimów
gwarowe
odmian językowych
rymów
frekwencyjne
skrótów
onomastyczne (nazwy własne)
ze wzgędu na przeznaczenie słownika
popularne - skierowane są do odbiorcy o przeciętnej kompetencji językowej
naukowe - skierowane są do odniorców zajmujących się profesjonalnie daną dziedziną
ze wzgędu na adresata
dla rodowitych uzytkowników
dla uczących się języka obcego


(…)

… matki >>
obiecanka << obietnica, na której spełnienie nie można liczyć >>
ramka << mała rama >>
repasaczka << kobieta zajmująca sie repasacją >>
reżyserka << kobieta reżyser >>
strukturalna - nie okresla relacji między derywatem a wyrazem podstawowym, wskazuje bardzo ogólnie na wyraz podstwowy i zmienę kategorii części mowy np. Rzeczowniki odczasownikowe -anie, -enie, -cie. U Bańki spotykamy się z definicja rzeczownik od czasownika ...”, Doroszewski natomiast tworzy oddzielne hasła.
pukanie << forma rzeczownikowa czas. pukać >>
przysposobiony << imiesł. bierny od czas. przysposabiać >>
reżyserowanie << forma rzeczownikowa czas. Reżyserować >>
reżyserski << przym. od rezyser >>
manewrowanie << forma rzeczownikowa czas. pukać >> gramatyczna - spójniki i inne wyrazy systematyczne, które nie posiadają samodzielnego znaczenia
lub << spójnik wyrażający możliwą wymienność albo wzajemne wyłączanie się części zdania >> ale << spójnik wyrażający przeciwieństwo, kontrast, lub odmiennie ujęcie treści >>
więc << wyraz oznaczający, że to, co po nim następuje jest skutkiem lub wnioskiem względem tego, co go w wypowiedzi poprzedza>>
może << wyraz nadający całej wypowiedzi lub jej części odcień przypuszczenia…
… niemotywowanych jury << komisja sędziowska, grupa znawców wyznaczonych lub wybranych dla przyznania nagród na konkursach, wystawach lub zawdach sportowych >>
pryzmat << bryła substancji przezroczystej (np. szkła lub kwarcu) ograniczona dwiema płaszczyznami przecinającymi się wzdłuż prostej; ma zastosowanie w najrozmaitszych przyrządach optycznych (spektroskopach, lornetkach, mikropskopach i in…
… język którego przedmiotem jest sam językowego
ostensywno - wskazująca - np. Definicje zaimków
Zasady poprawnego definiowania : niespecjalistyczny charakter językowy
powinna odwoływac się do użycia potocznego
odrzuca nadmierny scjentyzm i encyklopedyzm
prosta semantycznie
najlepiej od pojęcia od którego pochodzi
hasło i definicja powinny byc równoważne
nie powinna zawierać wyrazu definiowanego

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz