Mikro i makrostruktura slownika - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3353
Wyświetleń: 8939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikro i makrostruktura slownika - wykład - strona 1 Mikro i makrostruktura slownika - wykład - strona 2 Mikro i makrostruktura slownika - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Makrostruktura słownika
wzajemny układ jego artykułów hasłowych. Może być alfabetyczny, gniazdowy lub pojęciowy.
Elementy makrostruktury: -układ haseł - dobór haseł
- różne możliwości hasłowania
- homonimia: relacja między wyrazami tekstowymi posiadającymi jednakową formę (fonetyczną lub graficzną), lecz odmienne, niepowiązane ze sobą znaczenia. • całkowita: to wyrazy jednakowe i pod względem formy zapisu, i brzmienia, np. „parów ka" jako
kiełbaska i jako rodzaj kąpieli
• częściowa: ▫ fonetyczna, absolutna wyrazy zbieżne w postaci dźwiękowej i różniące się formą zapisu (strużka, stróżka)
▫ fleksyjna - słowa odmieniane według wzorca odmiany mogą mieć te same formy odmiany (mieć `ja mam' `dużo mam' )
▫ słowotwórcza: wyrazy stanowiące identyczne formy odmiany różnych wyrazów (np. Ryba wypadła wydrze z łap - Nikt już nie wydrze ci tych pieniędzy).
▫ składniowa: pewne połączenia składniowe może mieć wiele znaczeń (zdrada żony, kto zdradził czy mąż żonę, czy żona męża?)
Homofonia to fonetyczna tożsamość różnych segmentów językowych (głosek, sylab, wyrazów itd.), przy czym poprzez tożsamość nie należy rozumieć całkowitej identyczności, (która jest niemożliwa ze względu na charakterystykę budowy narządów mowy), a jedynie nierozróżnialność cech relewantnych danego segmentu językowego. Dzięki temu wyraz cukier wypowiedziany przez kobietę i wyraz cukier wypowiedziany przez mężczyznę są homofoniczne, ponieważ barwa głosu nie jest cechą relewantną. (morze `zbiornik wodny` może `jednostka językowa wyrażająca prawdopodobieństwo wystąpienia czegoś`)
Homografia - ortograficzna tożsamość słów różniących się sposobem ich wymawiania oraz znaczeniem. Relacja ta obejmuje pary wyrazów o jednakowej grafii i realizacji fonetycznej, np.: (staw `zbiornik wodny` ` część kończyny`)
-hasła i odsyłacze Mikrostruktura słownika
wewnętrzna struktura artykułu hasłowego, a więc wyodrębnienie jego obowiązkowych składników, określeni ich kolejności i sposobu realizacji.
Elementy mikrostruktury:
- wyraz hasłowy: pod względem linearnym pierwszy element artykułu hasłowego, który identyfikuje hasło i szereguje je w porządku.
- informacja gramatyczna: dotyczy właściwości fleksyjnych opisywanych jednostek:
• eksplicytna (jawna) przyjmuje postać odrębnego elementu mikrostruktury.
• implicytna (ukryta) cechy gramatyczne otrzymujemy z innych składników hasła.
▫ pośrednia (ogólna) w postaci tabel i zestawień w początkowej części słownika.


(…)

…. klasyfikacja formalna) wyróżniamy związki:
wyrażenia, czyli zwroty o strukturze grupy rzeczownikowej. Ośrodkiem frazeologizmu jest rzeczownik, przymiotnik, imiesłów przymiotnikowy, czy rzadziej przysłówek (krokodyle łzy, dziadowski bicz, częstochowski rym, krótko i węzłowato)
zwroty, czyli związki o strukturze grupy czasownikowej. Ośrodkiem frazeologizmu jest czasownik lub imiesłów przysłówkowy (zakochać się na zabój, wciskać)
frazy mające postać zdania. Taki związek frazeologiczny to zdanie lub równoważnik zdania, przy czym elementy pozostają ze sobą silnie zespolone znaczeniowo (człowiek człowiekowi wilkiem, kij ma dwa końce - ze względu na rodzaj zespolenia (tzw. klasyfikacja znaczeniowa, semantyczna).
swobodne (luźne) funkcjonujące w wypowiedzi jak pojedynczy wyraz, nie dają sporwadziś się do funkcji…
… słownika.
dla rzeczownika: określenie rodzaju za pomocą skrótów nazw łacińskich (m, f, ż, m) numer wzorca odmiany odsyła do tabeli ( IV, V)
dla czasownika: określenie aspektu i numeru wzorca odmiany (pisać, ndk, IX)
Dla przymiotnika: podanie form (zakończeń) mianownika, liczby mnogiej, rodzaju męskoosobowego i stopnia wyższego. ▫ bezpośrednia (szczegółowa) podawana bezpośrednio w artykułach hasłowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz