Budowa artykułu hasłowego w różnych typach słowników - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 4144
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa artykułu hasłowego w różnych typach słowników - wykład - strona 1 Budowa artykułu hasłowego w różnych typach słowników - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Budowa artykułu hasłowego w różnych typach słowników.
Słownik Języka polskiego - Witold Doroszewski
1.Podstawowe znaczenie hasła w języku dzisiejszym 2. Znaczenie współczesne mniej powszechne. 3. Znaczenia specjalne, przestarzałe i dawne, oznaczone kwalifikatorami Słownik języka Adama Mickiewicza - Konrad Górski
1.Część gramatyczna: - Specyfikacja gramatyczna wyrazu występującego w haśle, a podlegająca na zakwalifikowaniu wyrazu do jednej z części mowy za pomocą odpowiedniego skrótu.
- Z wykazu form fleksyjnych wyrazów odmiennych, zapisanych z uwzględnieniem brzmienia fonetycznego
2. Część semantyczna - słownik odróżnia poszczególne znaczenia, gdy wyraz występuje co najmniej w dwu znaczeniach, lub gdy występuje w znaczeniu dziś nie znanym.
3. Część frazeologiczna, objęta objaśnieniami.
Słownik języka polskiego PWN - Mieczysław Szymczak
1) wyraz hasłowy
2) wskazówki dotyczące wymowy (w wypadkach wątpliwych)
3) formy fleksyjne (odmiany wyrazów)
4) definicje znaczeń
5) przykłady użycia wyrazu hasłowego (w poszczególnych znaczeniach)
6) terminy wielowyrazowe, związki frazeologiczne i ich definicje
7) przysłowia
8) przenośnie (definiowane lub nie)
9) objaśnienia etymologiczne
Słownik gwar polskich - Jerzy Reichan
1) hasło
2) dział form
3) dział znaczeń
4) dział zaświadczeń negatywnych
5) odsyłacze formalne w obrębie artykułu
Słowni gwary studenckiej - Jerzy Bartmiński
1) hasła redakcyjnego (hasło nadrzędne i hasła podrzędne)
2) hasła materiałowego 3) kwalifikatorów
4) cytatów
5) lokalizacji
Słownik staropolski - Stanisław Urbańczyk
HASŁO podawane jest w dzisiejszej postaci, a obok niego wszystkie fonetyczne odmianki staropolskie w porządku alfabetycznym. Odmianki te znajdują się też na swoich właściwych miejscach alfabetycznych, ale zaopatrzone tylko w odsyłacz do hasła głównego - ułatwia to poszukiwania ludziom znającym tylko współczesną polszczyznę. Jeżeli postać dzisiejsza ujęta została w nawias znaczy to, że nie jest poświadczona w przykładach.
Słownik wyrazów obcych z almanachem - Władysław Kopaliński
I- wyjaśnienie znaczenia słowa za pomocą definicji, bliskoznaczników, przekładów, kwalifikatorów i odsyłaczy
II- dzieje wyrazu, etymologia, pochodzenie historyczne, genealogia literacka
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz