Przedmiot fleksji - wymagania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot fleksji - wymagania - strona 1 Przedmiot fleksji - wymagania - strona 2 Przedmiot fleksji - wymagania - strona 3

Fragment notatki:

Sylabus WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Jednostka Stopień/tytuł naukowy Imię Nazwisko Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Fleksja
Rodzaj zajęć Liczba godzin 20
Tryb Przedmiot Rok studiów Semestr Założenia i cele: Na ćwiczeniach omawia się podstawowe problemy morfologii współczesnego języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem fleksji. Student powinien umieć dokonywać analizy formy wyrazowej, określać wartości kategorii gramatycznych, nazywać części mowy wg wybranych klasyfikacji (tzw. "szkolnej", Z. Saloniego, Z. Laskowskiego), omówić problemy dyskusyjne morfologii. Warunki wstępne: Zaliczone zajęcia z "Wprowadzenia do nauki o języku". Szczegółowy program zajęć l.p.
Tematyka zajęć
Łącznie godzin
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
Przedmiot fleksji. Różne rozumienia pojęcia wyraz: słowo (wyraz tekstowy), forma wyrazowa (wyraz gramatyczny, forma gramatyczna), leksem. Segmentacja tekstu na wyrazy tekstowe i formy wyrazowe.
Budowa konstrukcji fleksyjnej: temat, wykładnik fleksyjny. Konstrukcje syntetyczne, aglutynacyjne i analityczne. Pojęcia: kategoria gramatyczna, wartość kategorii gramatycznej. Kategorie gramatyczne imienne i ich wartości (charakterystyka funkcjonalna). Przypadek. Liczba. Rodzaj. Kategorie werbalne. Aspekt i zasób form czasownikowych.
Końcówki kategorii i ich repartycja. Synkretyzm form i neutralizacja kategorii.
Tradycyjne części mowy. Rodzaje i odmiana zaimków i liczebników. Granice nieodmiennych częsci mowy: przyimek a spójnik, przysłówek a partykuła.
Klasyfikacja fleksyjna leksemów a klasyfikacja tradycyjna. Rozszerzenie kategorii rodzaju. Czasowniki niewłaściwe a nieosobowe formy czasowników właściwych. Formalno-semantyczna klasyfikacja nieodmiennych części mowy (Grochowski-Laskowski). Części mowy w nowych słownikach: ISJP i SWJP.
Ćwiczenia na części mowy i wartości kategorii. 2
2
2
2
2
2
2
2
1
Metody oceny pracy studenta ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz