Gramatyka opisowa

note /search

Rodzaj według Zygmunta Saloniego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 9898

...Zróżnicowania rodzajowe ogarniają niemal cały system fleksyjny języka polskiego. Kluczową sprawą jest łączliwość rzeczowników z formami leksemów, dla których rodzaj jest kategorią fleksyjną, to znaczy z przymiotnikami i czasownikami oraz częścią liczebników. Opozycje rodzajowe form leks...

Typy derywacji w języku polskim

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 6013
Wyświetleń: 23128

...Derywacja (łac. derivatio- odłączenie, skierowanie w bok) jest to tworzenie wyrazów pochodnych od innych, podstawowych, np. sernik od ser. Dokonuje się ona zwykle za pomocą formantów: sufiksów i prefiksów lub przez odrzucenie części wyrazu, np. spec od specjalista. W zależności od sposobu ...

Filologia romańska - morfologia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4445

Zawiera opracowanie kilkudziesięciu najważniejszych tematów i pojęć, a także opracowanie klas gramatycznych i liczne przykłady. Składa się z 34 stron i porusza następujące kwestie: morfologia i leksykologia, leksykografia, semantyka, morfemy, formacja słowotwórcza, etymologia, czasowniki zwrotne, t...

Fonetyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 917
Wyświetleń: 4536

Dokładna tematyka notatki jest następująca: artykulacja, opis artykulacyjny, wiązadła głosowe, elementy artykulacji, miejsce artykulacji, sposób artykulacji, przykłady opisu artyk...

Fonetyka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2772

FONETYKA Fonetyka jest dzialem nauki o jezyku, którego przedmiotem sa gloski. Gloska - najmniejszy element dźwiękowy mowy Jezyk polski: - jezyk spółgłoskowy - gloski sa tworzone na wydechu - nieprozodyczny (akcent nie wpływa na roznicowanie wyrazow) - fleksyjny - o funkcji składniowej decyduj...

Artykulacja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1666

GRAMATYKA Tchawica - rura nad przelykiem, laczy się z krtania Do chrzastek nalewkowych przywiązane sa wiązadła glosowe, sa to faldy które zbliżają się i oddalaja; najbardziej wpływają na powstawanie glosek Nasady: gadlowa, ustna, nosowa Jama ustna (rezonator ustny): - jezyk: przednia, srodkowa,...

Podmiot i orzeczenie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1582

PODMIOT WYRAŻANY: - liczebnikiem (Wybiła dwunasta) - przymiotnikiem (Ubogi prosi) - rzeczownikiem - zaimkiem rzeczownym (Ona je) - zaimkiem przymiotnym (Nasi przegrali) - imiesłowem (Przewodniczący) - przysłówkiem (Wczoraj było pięknie) ...

Podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2618

GRAMATYKA OPISOWA Skladnia - nauka o budowie zdania; nauka o caloksztalcie zjawisk z laczeniem wyrazow w zespoly; dzial nauki o jezyku; nauka o budowie wypowiedzeń wypowiedzenie wg Jodlowskiego - jednostka komunikatywna skladajaca sie z zespolu wyrazow lub jednego wyrazu, zespol ten pod wzgledem ...

Składnia - notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2807

Ćwiczenie 1 Określić związki składniowe. 1) szedł powoli szedł kulejąc szedł tamtędy powoli, kulejąc, tamtędy - okoliczniki relacja między czasownikiem a okolicznikiem związek przynależności 2) mało wydajny bardzo dobry mało, bardzo - przysłówki związki przynależności 3) całkiem dobrze dużo ...

Przedmiot fleksji - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 2884
Wyświetleń: 5621

Przedmiot fleksji: fleksja to dział morfologii opisujący budowę i funkcję wyrazów tekstowych reprezentujących określone leksemy (nauka o odmianie leksemów). Działy fleksji: deklinacja (odmiana wyrazów przez przypadki) i koniugacja (odmiana wyrazów przez osoby, czasy, tryby i strony) Kategoria gram...