Język naturalny - omówienien - Język sztuczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Język naturalny - omówienien - Język sztuczny - strona 1 Język naturalny - omówienien - Język sztuczny - strona 2 Język naturalny - omówienien - Język sztuczny - strona 3

Fragment notatki:

JĘZYK NATURALNY- język, który powstaje i rozwija się spontanicznie.
Języki naturalne to języki poszczególnych narodów(etniczne)
Charakteryzują się:
Wielkim bogactwem i różnorodnością elementów
Płynnością elementów.
Gramatyka, słownikowe reguły kodyfikacja tych elementów. Kodyfikacja w stosunku do samego języka ma charakter wtórny; jest dokonywana „po”, co znaczy, że kształtowana jest po ukształtowaniu się języka
Język w wielu przypadkach jest niedoskonałym narzędziem do komunikowania się. Powód: zmienność elementów tworzących język naturalny, spontaniczność ich tworzenia
Ścisłość jasność ekonomiczność- warunki przekazu info, których język naturalny często nie spełnia.
Warunki te są istotne bardzo w życiu(nauka, praktyka)
Dziedziny te nie mogą opierać się wyłącznie na języku naturalnym jako jedynym środku przekazu info. Istnieje więc potrzeba języków sztucznych.
Język sztuczny- powstaje przez ustalenie odpowiedniego słownika i reguł językowych na drodze konwencji. J. Sz. Jest tworem świadomej, racjonalnej działalności człowieka- służy do określonego celu.
Celem może być np. jasne sformułowanie twierdzeniem nauki.
Język sz. maksymalna ekonomiczność uboższe niż języki naturalne
Prostota, jasność, precyzja język naukowy, np. matematyka, j. Symboliczny
Język sztuczny zależy Genetycznie- od j. Naturalnego; powstaje tylko na bazie j.n.. J.sz. powstaje przez umowy, a te można zawierać tylko w jakimś języku
Funkcjonalnie- rozpatrujemy język symboliczny, którym operować możemy tylk w połączeniu z językiem n.; np. podręcznik matemtayki napisany wyłącznie w języku symbolicznym byłby zupełnie niezrozumiały
Język pisany jest mniej naturalny niż mówiony(mniej spontaniczny)
Język, który ma więcej elementów będących wynikiem świadomoej działalności ludzkiej, jest mniej naturalny (język wykszatłconych jest mniej naturalny od j. Ludowego)
Podobnie stopień sztuczności różny; np. w naukach humanistycznych jest mniej sztuczny niż w n.matem.
CECHY KONSTYTUTYWNE
- podwójna artykulacja językowa (2 warstwowość języka)
każdy język zbudowany jest z nosicieli znaczenia dwojakiego typu:
a) litery, dźwięki- nie spełnia funkcji znakowania, są bez znaczenia
b) nosiciele znaczenia, np. Ala
ęłęóWszystkie nazwy mają swoje cechy konstytutywne i konsekutywne. Cechy konstytutywne - niezbędne do tego, aby można było precyzyjnie określić dany obiekt. Cechy, które dany obiekt nam tworzą.

(…)

… ARTYKULACJI. PROBLEM PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW JĘZYKA, BĘDĄCYCH NOSICIELAMI ZNACZENIA:
1)atomizm semantyczny
2) nominatywizm
b) propozycjonalizm (Wittgenstein)
c) holizm semantyczny (tekstualizm)
1. atomizm semantyczny: funkcja znakowania jest na morfemach (obiekty językowe, zwane tematami)- np. kot-ek i końcówki (unifiksy); pole znaczeniowe- nie wiadomo co jest koreleatem ontologicznym w świecie rzeczywstym morfemów
zarzuty: to od czego słowa pochodzą nie są światem
Ferdynand De Seaussure- twórca językoznawstwa strukturalnego (wszystko ma strukture) Levi- Strausse język składa się z atomów, z nich składają się słowa, zdania ze słow...
2- nominatywizm semantyczny- funkcja znakowania określona jest na słowach (leksemach),leksemy odnoszą się do obiektów w świecie; np. krzesło, Kowalski, inne odnoszą się do cech…
…, wszytsko jest taką konstrukcją.
4. holizm semantyczny (tekstualizm)- funkcja znakowania nie zachodzi ani na morfemach ani na leksemach ani na zdaniach, tylko na TEKSTACH.(teorie naukowe) (np. Quine)
Aby cokolwiek zrobić, zbudować 3ba założyć/dysponować pewną koncepcją tego, co chcemy zrobić i elementów ego działania. (pewnym tekstem); np. 'ściana jest biała' - to teria białości i ścianowości..rozumiemy…
… w tekście. Morfemy natomiast istnieją w granicach wyrazów jako ich cząstki i nie mogą być użyte samodzielnie. Morfemy, które uznaje się za samodzielne, nazywa się rdzeniami.
leksemy- słowa
frazy-wyrażenia słwone
zdania
teksty
dyskurs- czyli hiperteksty (np.internet)
1) Strukturaliści twierdzą, że funkcja znakowania określona jest już na najniższym poziomie- morfemów; zgodnie z tym stanowiskiem musiałyby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz