Językoznawstwo ogólne

note /search

Językoznawstwo

 • Uniwersytet Gdański
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 6069
Wyświetleń: 10325

Językoznawstwo - nauka o języku, pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte w XIX w.Ogólne: badania ewolucyjne, typologiczne, teoretyczneSzczegółowe: konkretnie nad pewnym językiemzewnętrzne (stosowane): język w powiązaniu z innymi dziedzinami (psycholingwistyka), nauc...

Wstęp do językoznawstwa - wykłady

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 1722
Wyświetleń: 7217

Językoznastwo Wykład nr 2 Dr Grażyna Lisowska ZNAK jest nadawany i odbierany poprzez kanał informacyjny; czasem nie ma świadomego nadawcy - taka sytuacja występuje w przypadku symptomów; Symptomy są kompleksowe, niecelowe i niezwrotne - znaki te są jednostronne; Pozostałe znaki (obrazy i znaki kon...

Językoznawstwo ogólne - materiały

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 7665

pdf zawierających skany notatek odręcznych. Notatka porusza zagadnienia takie jak: językoznawstwo strukturalne, paradygmat, de Saussure, język mówienie, znak, zależności między znakami, związki syntagmatyczne, związki paradygmatyczne, cechy ...

Jezykoznawstwo ogolne - 12.09.2015

 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

JĘZYKOZNAWSTWO Językoznawstwo – nauka o języku, pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte w X)X w.         Ogólne: badania ewolucyjne, typologiczne, teoretyczne Szczegółowe : konkretnie nad pewnym językiem Zewnętrzne stosowane) : język w powiązaniu z innymi dziedzinami (psycholin...

Wykład - pochodzenie języka

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1869

20. 02. 2008 wstęp do językoznawstwa pochodzenie języka: jako dociekania, element mitologii, filozofii profesjonalne zajmowanie się językiem: archeologia antropologia językoznawstwo współcześnie: badania nad sposobem porozumiewania się szympansów (nie są zdolne do wydawania dźwięków takich j...

Egzamin z Językoznawstwa ogólnego

 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 7791

Na pytania nie zostały udzielone żadne odpowiedzi. Pytania dotyczą głównie takich zagadnień jak: 2. Znak wg. de Saussera, teoria języka Hjelmsleva, antonimia, synchronia - diachronia, determinacja wg Hjelmsleva, synonimia, wykładniki fortunności,

Uniwersalia językowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 966
Wyświetleń: 4382

Uniwersalia językowe - (łac. universalis 'ogólny, powszechny') są to cechy (własności) wspólne wszystkim językom świata. Inaczej ujmując: uniwersalia językowe można utożsamiać z warunkami koniecznymi, aby dany system znakowy był językiem. Do uniwersaliów, których nikt nie kwestionuje można zaliczyć...

Językoznawstwo pragmatyczne 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2681

Językoznawstwo pragmatyczne Językoznawstwo pragmatyczne 1. Definicja i zakres językoznawstwa pragmatycznego. Kwestie sporne. 2. Austinowska teoria aktów mowy (peformatywy i konstatacje a teoria illokucji).

Jezykoznawstwo pragmatyczne 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1197

Językoznawstwo pragmatyczne 2 Performatywy i konstatacje i teoria aktów mowy Performatywy i konstatacje Performatywy i konstatacje W logice: zdanie = sąd logiczny • prawdziwy, • fałszywy • bezsensowny. Nawet wśród zdań oznajmujących są jak najbardziej sensowne zdania, które nie są an...

Językoznawstwo pragmatyczne 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1785

Językoznawstwo pragmatyczne 3 3. Problemy znaczenia i rozumienia wypowiedzi. • Implikatury konwersacyjne. • Problem presupozycji jako składników znaczenia wyra eń i jako elementów pragmatycznych. • Teoria relewancji Speibera i Wilson....