Językoznawstwo ogólne - strona 2

note /search

Językoznawstwo pragmatyczne 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2086

Językoznawstwo pragmatyczne 4 Presupozycje Presupozycje Presupozycje • Tło: semiotyka logiczna + semantyka generatywna Presupozycje Tło: • semiotyka logiczna • semantyka generatywna Problem: prawdziwość zdania: Obecny król Francji jest łysy • Tło: semiotyka logiczna + semantyka genera...

Deskryptywizm-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1750

Deskryptywizm (szkoła amerykańska) • Prekursorzy – antropologowie, np. Boas. • Podstawowe prace: – Bloomfield Language; – Skinner Verbal behavior Deskryptywizm (szkoła amerykańska) Dwa rodzaje „zachowań językowych” i wypowiedzi: • takty – nazywanie obiektów w rzeczywistości • mandy – dz...

Dzieje językoznawstwa nowożytnego - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 714

Gerhard Helbig Dzieje językoznawstwa nowożytnego GRAMATYKA FUNKCJONALNA Gramatyka funkcjonalna jest rozpowszechniona na terenie NRD, teoretyczne podstawy dano jej w WSP w Poczdamie, jej głównym rzecznikiem jest Wilhelm Schmidt. Wywodzi się...

Klasyfikacja języków świata - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2366

Problemy klasyfikacji języków naturalnych Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Klasyfikacja geograficzna Klasyfikacja typologiczna Klasyfikacja języków świata Anna Kozłowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Anna Kozłowska Klasyfikacja języków świata Problemy klasyfikacji j...

Wykład - podstawowe zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1589

Literatura: 1. Edward Łuczyński, J. Maćkiewicz „Językoznawstwo ogólne” Gdańsk 2000 II wyd. 2002 r. (inne znaki językowe) 2. Cz. Lachur „Zarys językoznawstwa ogólnego” Opole 2004 3. R. Grzegorczykowa „Wstęp do językoznawstwa” Warszawa 2007 4. K. Potański (red.) „Encyklopedia językoznawstwa ogóln...

Przykłado0we pytanai egzaminacyjne

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

Przykladowe pytania z jezykoznastwa - byly rok albo dwa lata temu: 1. co to jest deskryptywizm? 2. uniwersalia językowe. (patrz not. Mądreckiej) 3. kukułka-jakie zjawisko zachodzi w tym wyrazie? (j.w.) 4. było coś też z gramatyki transformacyjno -generatywnej 5. coś o poglądach de Saussure'a-nie w...

Metoda a metodologia, klasyfikacja nauk - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2002

I.Metoda a metodologia, klasyfikacja nauk. 1. Metoda-sposób badania, ogólne reguły badania. Metodologia- a) nauka o metodach, oceniająca ich skuteczną wartość b) nauka o sposobach postępowania naukowego; może być: pragmatyczna (dot. czynności naukowców), apragmatyczna (dot. wytworów) 2. klas. nauk...

Wykład - Istota języka

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

WSTĘP DO JEZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD V, 15.03.11 Istota języka jest zawsze taka sama. Teza odwrotna - relatywizm językowy. Źródła - interpretacje językowo - antropologiczne. Teza skrajnie relatywistyczna - relatywizm językowy. Historia refleksji nad językiem - prace Humboldta: rzeczywistość, w ...

Wykład - wstęp do językoznawstwa ogólnego

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 973

WSTĘP DO JEZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD, 4.05.11 Pojęcie pragmatyki Badanie rzeczywistego języka Austin: Performatywy i konstatacje i teoria aktów mowy. Dwie podstawowe teorie dla pragmatyki. W logice, to co nazywa się zdaniem w logice może być...

Wykład - wstęp do językoznawstwa ogólnego

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD II, 23.02.11 W PERSPEKTYWIE FILOZOFICZNEJ PROBLEM JĘZYKA NIE OGRANICZA SIĘ DO PROBLEMU NAZW. Jeżeli ludzie posługują się językiem to produkują zdania. Powstaje pytanie - czy zdania języka naturalnego są tożsame z sądami logicznymi? Oczywiście, jest tak, że p...