Wykład - podstawowe zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - podstawowe zagadnienia - strona 1 Wykład - podstawowe zagadnienia - strona 2 Wykład - podstawowe zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Literatura:
1. Edward Łuczyński, J. Maćkiewicz „Językoznawstwo ogólne” Gdańsk 2000
II wyd. 2002 r. (inne znaki językowe)
2. Cz. Lachur „Zarys językoznawstwa ogólnego” Opole 2004
3. R. Grzegorczykowa „Wstęp do językoznawstwa” Warszawa 2007
4. K. Potański (red.) „Encyklopedia językoznawstwa ogólnego” Wrocław 1995 - wybrane artykuły hasłowe
5. E. Rzetelska-Feleszko (red.) Warszawa - Kraków 1998 „Polskie nazwy własne. Encyklopedia” - wybrane artykuły hasłowe
6. J. Bartmiński red. „Współczesny język polski” Lublin 2001
s. 85-253, 405-447, 527-561, 601-656
lub
„Encyklopedia kultury polskiej XX w.” Tom II Wrocław 1993
s. 87-241, 397-444, 499-532, 571-624
7. A. Wilkoń „Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny” Katowice 2000
8. Stanisław Grabias „Język w zachowaniach społecznych” Lublin 1994
9. T. Smółkowa „Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej” Kraków - Pułtusk 2001
s. 69-97
10. A. Furdal „Językoznawstwo otwarte” Wrocław 1990 - Wyd. II, Wrocław 2000 - Wyd. III
11. A. F. Majewicz „Języki świata i ich klasyfikowanie” Warszawa 1999
Klasyfikacja językowa + mapa Europy
DZIAŁY WIEDZY O JĘZYKU:
I. Podział wiedzy o języku:
a) językoznawstwo wewnętrzne
b) językoznawstwo zewnętrzne
c) językoznawstwo stosowane
II. wg przedmiotu
a) językoznawstwo szczegółowe ( język polski, zajmuje się jednym językiem)
b) językoznawstwo ogólne (zajmuje się cechami w różnych językach - to co jest wspólne różnym językom)
III. wg metody
a) opisowe (synchroniczne - razem w jakimś czasie)
b) historyczne (diachroniczne - przez czas; dia chronos)
IV. językoznawstwo porównawcze - zajmuje się porównywaniem języków
a) genetyczne (historyczne)
b) typologiczne
Ad. I
a) językoznawstwo wewnętrzne
• gramatyka z podsystemami
-fonetyka
-morfologia (nauka o budowie) : fleksja (temat fleksyjny, końcówka fleksyjna), słowotwórstwo (podstawa słowotwórcza, format słowotwórczy)
-składnia
• leksykologia (przeogromny obszar, zajmuje się słownictwem, leksemami)
-wewnętrzna: semantyka (nauka o znaczeniu wyrazów) i frazeologia
-zewnętrzna: statystyka leksykalna i psycholeksykologia
Leksykologia:
-wewnętrzna: semantyka i frazeologia (oraz niektórzy uważają, że statystyka leksykalna i psycholeksykologia)
-zewnętrzna: stylistyka leksykalna, geografia lingwistyczna (leksykalna) i leksykologia diachroniczna


(…)

…% (np. j.polski, j.czeski)
cechy prozodyczne: akcent: j.prozodyczne (j.rosyjski, j.czeski)
j.nieprozodyczne (j.polski)
iloczas samogłoski długie i krótkie -j.południowosłowiańskie
intonacja
b) typologia składniowa
c) typologia leksykalna
d) kryterium morfologiczne
-stopień kumulacji funkcji
j.aglutacyjne każdy morfem ma tylko 1 funkcję: j.węgierski, j.fiński
j.fleksyjne j.polski, sanskryt, łacina, greka, j.słowiańskie, j.bałtyckie, (nie bułgarski)
j.alternacyjne j.arabski (alternacje samogłosek)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz