Przedmiot leksykologii i działy leksykologii - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1925
Wyświetleń: 3878
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot leksykologii i działy leksykologii - wykład - strona 1 Przedmiot leksykologii i działy leksykologii - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Przedmiot leksykologii. Leksykologia a leksykografia. Stosunek leksykologii do innych działów językoznawstwa. Pojęcie systemu otwartego i zamkniętego.
Leksykologia - to nauka o słownictwie; bada znaczenie wyrazów i ich użycie. Jest teoretyczną podstawą leksykografii.
Leksykografia - nauka zajmująca się metodami i techniką opracowywania słowników.
Słownik językowy a encyklopedia - słownik językowy to zbiór wyrazów ułożonych wg pewnej zasady i objaśnionych pod względem znaczeniowym. Zawiera niespecjalistyczne znaczenia językowe. Encyklopedia to także zbiór wyrazów, różni się jednak od słownika tym, ze podaje informacje o desygnacie.
System językowy - - zbiór wszystkich znaków językowych oraz reguł ich łączenia. Najbardziej znanymi zbiorami jednostek językowych są słowniki, a zbiorami reguł - gramatyki. Systemy znaków mogą być zamknięte i otwarte. Zamknięty system znaków to taki zbiór znaków, do którego nie można dodać ani od którego nie można odjąć żadnego elementu (np. system ulicznych świateł ostrzegawczych). Otwarty system znaków to zbiór znaków, w którym dodanie lub usunięcie jakiegoś elementu nie narusza jego wartości. Najbardziej złożonym otwartym systemem znaków jest system językowy.
Działy leksykologii i związki z innymi dyscyplinami.
DZIAŁY LEKSYKOLOGII:
Semantyka - nauka o znaczeniu i zmianach znaczeń wyrazów.
Semazjologia - dział leksykologii dążący do wyjaśnień znaczeń znaku językowego.
Onomazjologia - dział językoznawstwa badający znaczenia wyrazów, przeprowadzający analizę semantyczną od znaczenia do formy.
Statystyka leksykalna - bada frekwencję elementów leksykalnych
Stylistyka leksykalna - bada jaką funkcję pełni leksyka w strukturach stylistycznych
Socjolingwistyka leksykalna - bada opozycję jednostek leksykalnych zdeterminowanych socjalnie.
Geografia leksykalna - bada różnice terytorialne między jednostkami leksykalnymi (chaber = modrak = bławatek)
Frazeologia - opisuje ustabilizowanie związków wyrazowych
Frazematyka - frazeologia nadawcy; jednostką jest frazem; bada co nadawca chciał przekazać odbiorcy
Neologia - bada proces tworzenia się nowych elementów leksykalnych i powstawanie nowych znaczeń (Neologizmy i Neosemantyzmy)
Paremiologia - nauka o przysłowiach; zajmuje się pochodzeniem, porównywaniem i sensem przysłów
Działy językoznawstwa:
Typologiczne
Porównawcze
Genetyczne
Ogólne
Kontrastywne (Konfrontatywne)


(…)


Dyscypliny opisujące jeden Dyscypliny opisujące kilka
system językowy systemów językowych
*fonetyka *stylistyka językoznawcza
*fonologia *geografia lingwistyczna
*morfologia *dialektologia
*składnia *gramatyka historyczna
*leksykologia *etymologia
*onomastyka *leksykografia
*frazeologia
Językoznawstwo praktyczne
Językoznawstwo normatywne Logopedia Dydaktyka języka polskiego Translatoryka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz