Przykłado0we pytanai egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykłado0we pytanai egzaminacyjne - strona 1 Przykłado0we pytanai egzaminacyjne - strona 2 Przykłado0we pytanai egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Przykladowe pytania z jezykoznastwa - byly rok albo dwa lata temu: 1. co to jest deskryptywizm? 2. uniwersalia językowe.
(patrz not. Mądreckiej) 3. kukułka-jakie zjawisko zachodzi w tym wyrazie?
(j.w.) 4. było coś też z gramatyki transformacyjno -generatywnej 5. coś o poglądach de Saussure'a-nie wiem jak to się pisze:) 6. liga bałkańska 7. rodzina słowiańska 8. język izolowany-odp:baskijski-nie mylić z izolującym! 9. nieindoeuropejskie języki w Europie:odp:fiński, lapoński, estoński, węgierski; 10. cechy znaku językowego; 11. coś o języku jako systemie znaków 12. data wyznaczająca początek naukowego językoznawstwa 13. ligi były - ze 3 pytania, na pewno o bałkańską i rokytnicką 14. jakim znakiem są ślady na śniegu pozostawione przez człowieka
(j.w.) 15. Chłopcy czytają ciekawa książkę. Jakie to zdanie? 16. "de Sassure'a dobrze opanuj - z 5 pytań było 17. jakiś język podany i trzeba było wskazać do jakiej grupy się zalicza i w odpowiedziach padało właśnie, że aglutynacyjne 18. było opisane zjawisko i trzeba było wskazać w odpowiedziach jakie i tam tez się to słowo pojawiło- aglutynacja 19. kryteria zewnątrz i wewnątrzjęzykowe były, ale jakieś proste pytanie 20. kawałek wierszyka był podany i trzeba było wybrać co Brzechwa w nim zastosował 21. harmonia wokaliczna 22. podwójna artykulacja i dwuklasowość 23. nominatywność i ergatywność 24. języki alternacyjne i polisyntetyczne 25. różne kombinacje samogłosek podstawowych i trzeba było wskazać jaka kombinacja jest minimalna, tzn.np. A-i,u,a B) u,a C) i,u, a ale może być o jedną mniej itp. 26. do czego się odnosi dwuklasowość: A)do wyrazów i zdań, B)do wyrazów i głosek - cos w tym stylu. 27. języki samo i spółgłoskowe 28. kategorie gramatyczne 29. hipoteza Sapira- Worfa 30. rekurencja 31. anomalia i analogia, ale w jakimś niejasnym trochę kontekście
(j.w.) 32. Wymień 3 języki z obszaru Europy, które nie są językami indoeropejskimi. 33. Przysięgam, że będę mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Jak realizowana jest tu zasada ikoniczności i na czym ona polega? 34. Wymień wszystkie żywe języki słowiańskie, umieszczając je w odpowiednich grupach. 35. Podaj 3 przykłady analogii we współczesnym języku polskim. Wyjaśnij dlaczego to jest analogia.
36. Od czego zależy szyk wyrazu w zdaniu; 3 przyczyny. 37. Jak rozumie się funkcję emotywną wypowiedzi? Wymień środki językowe służące jej wyrażaniu. 38. Na czym w ujęciu Chomskiego - polega performacja? 39. Wg kryterium morfologicznego podziel języki naturalne, nazywając każda grupę odpowiednim terminem i podając przykład danego rodzaju języka. 40. Wybraną grupę proszę scharakteryzować. 41. Co oznacza termin rodzina językowa? Podaj definicję, historię terminu oraz przykład 3 rodzin językowych. 42.Co spowodowało pomijanie semantyki w strukturalizmie amerykańskim?

(…)

… rodzin językowych. 25.Co spowodowało pomijanie semantyki w strukturalizmie amerykańskim? 26.Czym zajmuje się socjolingwistyka? 27.Na podstawie wybranej teorii języka omów bilateralną koncepcję znaku.
28.Napisz, co charakteryzuje znak językowy. 29.Na czym polega dwuklasowość systemu językowego? 30.Co spowodowało, że w odrodzeniu pojawiło się nowe spojrzenie na języki naturalne? Wybrać 4 czynniki…
…..Na podstawie wybranej teorii języka omów bilateralną koncepcję znaku. 45.Napisz, co charakteryzuje znak językowy. 46. Na czym polega dwuklasowość systemu językowego? 47. Co spowodowało, że w odrodzeniu pojawiło się nowe spojrzenie na języki naturalne? Wybrać 4 czynniki i wybrany bliżej omówić. 48.Dlaczego tekst spójny powinien być redundentny? 49.Co decyduje o tym, że możemy mówić o podsystemie fonologicznym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz