Kompetencje językowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencje językowe - strona 1 Kompetencje językowe - strona 2

Fragment notatki:


Kompetencje językowe. Kompetencja językowa to wiedza o języku dana każdemu człowiekowi, która pozwala mu rozumieć i tworzyć nieskończenie wiele poprawnych zdań w określonym języku (Noam Chomsky).
Wiedza ta dotyczy:
Składni, tj. reguł pozwalających wytwarzać/rozumieć zdania
Fonologii, która pozwala zdaniom nadać formę fonetyczną
Semantyki, która przypisuje im znaczenie
Chomsky uważa, że każdy z nas przychodzi na świat z wrodzonym mechanizmem nauki języka, która pozwala mu nauczyć się języka w sposób szybki i łatwy. Ten hipotetyczny mechanizm nabywania języka pobiera z otoczenia tzw. próbki mowy, które umożliwiają jednostce znalezienie się w samym środku rozwoju językowego. Uczymy się języka poprzez naśladownictwo, osłuchiwanie się. Wzorzec językowy: Wprowadzamy jak najmniej kolokwializmów. Powinno się wprowadzać elementy gwarowe do nauki mowy dzieci, lecz świadomie. Poprzez bezmyślne wprowadzanie gwary: obniża się estetyka wypowiedzi, mogą powstawać szumy komunikacyjne (ktoś nie wie, co mamy na myśli), są błędy językowe. Gwara różni się od języka ogólnopolskiego słownictwem i fonetyką. Język gwarowy to element naszej kultury, który należy kultywować.
Staramy się unikać błędów językowych
Wykonanie językowe (pojęcie wprowadzone przez Chomsky'ego) - świadczy o poziomie kompetencji językowej danego człowieka; ale niejednokrotnie kompetencja językowa jest wyższa niż świadczyłoby o tym wykonanie językowe - na przykład w sytuacjach stresowych, gdy jesteśmy zmęczeni, gdy używamy języka obcego. Kompetencja komunikacyjna - to wiedza pozwalająca umiejętnie dostosować swoją formę wypowiedzi do części składowych każdej komunikacji językowej. Stanowią je:
Nadawca
Odbiorca
Kod (język)
Kanał przekazu Kanał werbalny - zachowania językowe
Kanał niewerbalny - wszelkie zachowania zwane językiem ciała
Kanał wokalny - pozasłowne zachowania głosowe, np. śmiech, westchnienie, gwizdanie…
Kompetencja komunikacyjna przejawia się w określonych sprawnościach komunikacyjnych jak:
Językowa sprawność komunikacyjna - umiejętność formułowania zdań poprawnych pod względem gramatycznym, językowym
Społeczna sprawność językowa - powinniśmy łączyć ją z określonymi rolami, które pełnimy w życiu (role zawodowe, rodzinne, społeczne…); dostosowywanie formy wypowiedzi językowej do odbiorcy (inaczej mówimy do dziecka, inaczej wykładowca do studentów…)
Językowa sprawność sytuacyjna - sytuacje użycia języka np. sytuacja wykładu jest inna niż sytuacja konwersatoriów
Pragmatyczna sprawność językowa - umiejętność osiągania celu swojej wypowiedzi, np. stworzenie historii fikcyjnej…


(…)

… jest inna niż sytuacja konwersatoriów
Pragmatyczna sprawność językowa - umiejętność osiągania celu swojej wypowiedzi, np. stworzenie historii fikcyjnej…
Dwie formy komunikowania - werbalna i niewerbalna (cztery typy ekspresji niewerbalnej - mimika, czyli gesty wokół twarzy, kinezjetyka, proksemika, parajęzyk) . Cztery rodzaje czynności (sprawności) językowych: słuchanie - mówienie; czytanie - pisanie. Komunikacja werbalna: - bezpośrednia - występuje podczas bezpośrednich kontaktów twarzą w twarz z drugą osobą, bardzo często, gdy jeden mówi a drugi słucha; wyprowadzamy z niej słuchanie i mówienie - pośrednia - odbywa się poprzez znaki graficzne, wymiana informacji odbywa się za pomocą komunikatu zapisanego; wyprowadzamy z niej czytanie i pisanie

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz