Jezykoznawstwo ogolne - 12.09.2015

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jezykoznawstwo ogolne - 12.09.2015 - strona 1 Jezykoznawstwo ogolne - 12.09.2015 - strona 2 Jezykoznawstwo ogolne - 12.09.2015 - strona 3

Fragment notatki:

JĘZYKOZNAWSTWO
Językoznawstwo – nauka o języku, pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte w X)X w.
Ogólne: badania ewolucyjne, typologiczne, teoretyczne
Szczegółowe : konkretnie nad pewnym językiem
Zewnętrzne stosowane) : język w powiązaniu z innymi dziedzinami
(psycholingwistyka), nauczanie języków obcych glottodydaktyka),
Wewnętrzne (teoretyczne)
Diachroniczne: ewolucja języka
Synchroniczne: bada konkretne etapy języka
Opisowe: opis języka na różnych jego poziomach
Normatywne: czystość i poprawność języka
JĘZYK
- System znaków, w którego skład wchodzą: otwarty zbiór znaków, zbudowanych z
fonemów, morfemów, wyrazów, stałych zwrotów i wyrażeń. Reguły łączenia i tworzenia
znaków: fonologia, morfologia, składnia.
ZNAK - jest to obserwowalny postrzegalny układ rzeczy czy zjawisk spowodowany przez
kogoś nadawcę . Znak językowy - wszystko w języku, co ma swoje znaczenie. Znak: Taka
sytuacja komunikacyjna, w której nadawcą określonego komunikatu jest osoba ludzka. Znak ma
formy charakter binarny, opisał to Saussure : pojęcie = concept = signifié oraz wyobrażenie
akustyczne = image acoustique = signifiant.
Podział znaków:
1) Znaki naturalne (ikoniczne) - które przypominają to, co oznaczają, należą do nich np.
piktogramy. Znaki ikoniczne nie muszą być obrazami, mogą też mieć formę dźwiękową, np.
słowa dźwiękonaśladowcze.
2) Znaki konwencjonalne (arbirtalne) - które w niczym nie przypominają tego, co oznaczają,
np. większość słów w języku polskim, symbole liczb w matematyce, itp. Aby wiedzieć co one
znaczą trzeba znać konwencję, czyli sposób w jaki przypisuje się im znaczenie.
CEC(Y JĘZYKA WG C(ARLESA (OCKETTA:
1. Dwoistość podwójna artykulacja, dwuklasowość, dwustopniowość struktury, podwójne
rozczłonkowanie - znaczenie zdania ≠ suma znaczeń wyrazów, np. ,,Ala ma kota" może
oznaczać, że Ala ma właśnie kota na kolanach, że Ala jest w pracy, ale w domu czeka na nią
kot i sobie mieszkają razem lub że Ala jest wariatką.
2. Produktywność kreacyjność, otwartość systemu - nieskończona liczba zdań, mówiący
mówi to co chce i kiedy chce
3. Arbitralność - ,,to, co zwiemy różą, pod inną nazwą nie mniej by pachniało" – raz przyjęta
konwencja pozostaje na stałe. Forma znaku np. brzmienie słowa i jego przedmiot sens
słowa są przypadkowe w stosunku do siebie – ustalone wyłącznie przez konwencje danego
języka, lecz bez żadnego podobieństwa między formaą znaku i jakościoą przedmiotu tego
znaku
4. Zdolność do wzajemnej wymiany, semantyczność – znaki językowe odsyłają odbiorcę ku
określonym skojarzeniom
5. Specjalizacja - osoba:Dziękuję os: Proszę
6. Przemieszczenie autonomicznosć - mowa może wykraczać poza tu i teraz, możliwość
posługiwania się językiem w czasie i przestrzeni
7. Transmisja kulturowa - dorobek kulturowy przekazywany jest z pokolenia na pokolenie w
kodzie językowym
JĘZYK
– system przekazywanych kulturowo sygnałów konwencjonalnych służących do
komunkiowania się w obrębie danej społeczności.
Model Romana Jakobsona dotyczy 6 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz