przerzutnik RS zadanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przerzutnik RS zadanie - strona 1

Fragment notatki:


Dominik Najder – grupa V 6. Przerzutnik RS może być zastosowany do określenia które z wejść układu zostało uaktywnione jako pierwsze. Zbudować układ o trzech wejściach i trzech wyjściach działający właśnie w ten sposób. Modelową sytuacją dla działania takiego urządzenia może być teleturniej z 3 zawodnikami.W zależności od tego który naciśnie pierwszy przycisk wybrana lampka zaświeci się. Następnie lampka zgaśnie i sytuacja powtórzy się od nowa. a.)Diagram stanów:  b.) Tablica przejścia: Kodujemy stany: Reset -- 00 S1      -- 01 S2      -- 10 S3      -- 11    ¢¡ £¥¤§¦©¨  ¢!#"!#$&%(' ) 0 $ %  1  2 0 $ %  3 0 $ % 0 $ % 0 $ % 0 $ %  42 0 $ % 0 $ % 0 $ % 0 $ %  65 0 $ % 0 $ % 0 $ % 0 $ % Tablica pobudzeń dla przerzutnika RS ma postać: 7 78¡ 0   9@ A @9 Reset S2/010 S1/001 S3/100 00 1 01 0 100 111 011 110 101 000 Dominik Najder – grupa V W efekcie otrzymujemy tablicę: B BDC EBGF EBIH P1QSR4TVU W X HYHF HF`H FaHbH cDdYefd§gih p W q HbHF HF`H F`HbHrcDdYeYdbgih p W q HbHF HF`H F`HbHscDdYefd§g`h p W q tuFvtwHxtFaCytwHYCytF€Ct#HYCtuFaCytwHYCytFaCytwHfC‚E#FƒBFƒE#F„BFƒE#F„BF…E#F†BF‡EˆH‰B&HEˆH‘B&HEˆHB&H‘EˆH’B&H P”“ƒP F P H H H H F F H F F H H • HsH F–H F—• H H F˜• H™H Fd• H H H H H F H H H H H H H H • H™• H™•sH • H F˜H FdH F˜H F H H H F FeH H H H H H H H H F˜H F—H F˜H F H •sH™• H™•™H • H H F H F F H H H H H H H H F˜H F—H F˜H F H F˜H FdH F˜H F H F H H c.) Tablica Karnaugh dla wejść przerzutników RS i wyjść W2W1W0 Q1Q0 ABC ffgf…ffh„fihˆh„fihDf‘hh&f‘hhgh…hjfhxhjfˆf fgf’f f f h f f f h f#hkf f f f f f f f hghkf f f f f f f f h&f’f f f f f f f f l hDmDnwo piqro s1h§o s6fo tDn¢pgo qro suh§o s6fo ffgf…ffh„fihˆhvf#hjf‘hˆhjfvhˆhhxhDfih…h&ff fgfxw w w f w f w w f#hyw w w w w w w w hgh’h h h h h h h h h&fzh h h h h h h h { hjmgs1h Q1Q0 ABC Q1Q0 ABC Q1Q0 ABC fgff…fˆfih„fhh„fhjf‘hghjf‘hghh…hDfihxhDff ff|w f w w w w w f fih|h h h h h h h h hh|h h h h h h h h hjf|w w w w w w w w { fˆms}f fˆffxfˆfih„fhh¥f#hjf‘hghjf‘hˆhhxhDfihxhDff ff|f h f f f f f h fih~f f f f f ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz