Językoznawstwo pragmatyczne 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Językoznawstwo pragmatyczne 3 - strona 1 Językoznawstwo pragmatyczne 3 - strona 2

Fragment notatki:

Językoznawstwo
pragmatyczne 3
3. Problemy znaczenia i rozumienia
wypowiedzi.
• Implikatury konwersacyjne.
• Problem presupozycji jako składników
znaczenia wyra eń i jako elementów
pragmatycznych.
• Teoria relewancji Speibera i Wilson.
Kwestie inferencji w rozumieniu
wypowiedzeń.
Implikatury
Implikatury
Implikatury
Odpowiedź:
co najmniej dwa składniki tzw.
„całkowitego znaczenia wypowiedzi” :
– to co „powiedziane” :
Powiedziałeś, e ...
– to co „implikowane”
! Powiedziałeś, e...
Tło:
• koncepcja znaczenia oparta na intencjach
nadawcy.
• problem wieloznaczności wyra eń języka
naturalnego, np.
-- Ta sukienka jest zielona.
-- W tym świetle jest niebieska (=wydaje się,
czyli nie jest)
a tak e”
lub i niewiedza nadawcy, który człon jest
prawdziwy.
Implikatury
„Powiedziane” wobec „implikowane” -przykłady:
On jest Anglikiem więc jest dzielny
-- Co tam słychać u X-a?
-- Pracuje w banku, ma dobrych kolegów i
jeszcze nie trafił do więzienia
1
Implikatury
„Powiedziane” wobec „implikowane” -przykłady:
-- Jak Ci się podobało moje wystąpienie?
-- Masz doskonałą dykcję.
-- Oddałeś ksią ki do biblioteki?
-- Miałem dodatkowy angielski.
Implikatury
Konflikty między maksymami – typowo: ilość
vs. jakość.
Implikatura powstaje, gdy nadawca w
wyraźny sposób łamie którąś z maksym,
ale nie ma powodu sądzić, e odmawia
kooperacji.
Zadaniem odbiorcy jest domyślenie się,
dlaczego doszło do złamania maksymy.
Implikatury
Implikatury konwersacyjne uogólnione:
On spotyka się dzisiaj z kobietą
Złamałem wczoraj palec
Implikatury konwencjonalne:
On jest Anglikiem, więc jest dzielny
+ inne dopowiadania
Udało mu się wysłać paczkę//W końcu wysłał
paczkę
Usiłował // próbował // starał się wysłać paczkę.
Implikatury
Implikowanie wynika z reguł rządzących
konwersacją, ujętych w „zasadzie kooperacji”
Zasada kooperacji: Niech Twój wkład w rozmowę
będzie taki, jakiego wymaga wspólny cel.
Cztery kategorie:
• ilości: mów tyle, ile potrzeba
• jakości: mów to, o czym jesteś przekonany, e
jest prawdą
• stosunku (relewancji): mów na temat
• sposobu: wyra aj się przejrzyście.
Implikatury
Typy implikatur:
a) konwersacyjne
(i) szczegółowe
(ii) uogólnione
b) konwencjonalne
Implikatury
Cechy implikatur konwersacyjnych:
• kasowalność (zwłaszcza uogólnionych)
• nieodrywalność od tego, co powiedziane, a nie sposobu
powiedzenia (za wyjątkiem implikatur powstałych ze
złamania maksymy jakości)
• niekonwencjonalność (nie stanowią elementu znaczenia
systemowego)
• niewyprowadzalność z tego, co powiedziane
• nieokreśloność
Kasowalność i niewyprowadzalność odró niają implikatury
od presupozycji i sądów implikowanych
2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz