Dykcja

note /search

Fonoskopia - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fałszerstwa i weryfikacja autentyczności dokumentów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1162

lingwistyczne, fonetyczne, akustyczne; sposób, rodzaj, głośność, tempo mówienia, dykcja wypowiedzi, regionalizmy...

Językoznawstwo pragmatyczne 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2009

? -- Masz doskonałą dykcję. -- Oddałeś ksią ki do biblioteki? -- Miałem dodatkowy angielski. Implikatury...

Periodyzacja i dominanty romantyzmy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4375

. Fenomen Miłosza nie istniałby, gdyby nie recepcja Miłosza: - głównie tematyka, - emigracja, - dykcja...

Negocjacje biznesowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Negocjacje biznesowe
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1267

. zrozumiałe słownictwo mówienie z dobrą dykcją (tempo mówienia 180 słów/minutę) sugestywność - mówimy...

Komunikacja

 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
 • Negocjacje
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2870

, dobry zegarek) kanał werbalny (mowa - intonacja, sposób wysławiania się, dykcja, języki obce, dobieramy...

Marek Fabiusz Kwintylian-życiorys

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1365

oraz posiadać dobrą dykcję i pamięć. Preferował naukę języka greckiego w pierwszej kolejności, gdyż język...

Negocjacje w biznesie - fazy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Negocjacje biznesowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2898

głosu oznacza opanowanie, otwartość, pozytywne nastawienie, pewność siebie. 2.Artykulacja (dykcja...