Fonoskopia - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fonoskopia - omówienie zagadnienia - strona 1 Fonoskopia - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Ko_ecki. Notatka składa się z 2 stron.
FONOSKOPIA
Podstawowe rodzaje badań fonoskopijnych:
Badania identyfikacyjne osób na podstawie mowy
Odsłuch szeptu i mowy intensywnie zakłóconej
Identyfikacja środków rejestracji
Ustalenie sytuacji akustycznej towarzyszącej zapisowi zasadniczemu
Badanie autentyczności nagrania (przeprowadzane jako pierwsze!)
Pojęcie „fonoskopia” pojawiło się po raz pierwszy w 1964 r., użyte przez Szwarca seniora.
Fonoskopia to dział kryminalistyki dotyczący badania w celach dowodowych zapisów magnetofonowych oraz użytego do ich sporządzenia sprzętu magnetofonowego.
Daktyloskopia - „obserwacja” linii papilarnych.
Fonoskopia - „obserwacja” głosu.
Pierwsze zapisy magnetofonowe - 1949 r.
L. Kersta używał sonografu (urządzenie do zapisywania dźwięku). Powstały sonogramy (zapisy dźwięku, „odbitki” głosu).
Prace teoretyczne - W. Jassem
St. Błaszkiewicz i W. Bednarczyk - istotny wkład w rozwój badań i analiza mowy bieżącej.
Zarys problematyki prawnej zapisu magnetofonowego:
Środek popełnienia przestępstwa
Rzeczowy środek dowodowy (jak każdy inny środek dowodowy; ale nie ma go w k.p.k.)
Pomocniczy środek utrwalanie czynności procesowych (art. 133 k.p.k.)
Rodzaje spraw sądowych w których wykorzystywanych jest zapis magnetofonowy jako rzeczowy środek dowodowy:
Szantaże, groźby karalne, znieważenie
Łapówkarstwo, przestępstwa gospodarcze
Gwałty, dzieciobójstwo
Szpiegostwo
Wypadki komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej
Awarie w wielkich przedsiębiorstwach
Sprawy cywilne:
Sprawy rozwodowe
Spraw z zakresu prawa zobowiązań (pożyczki)
Sprawy testamentowe (rejestrowanie ostatniej woli)
Zakres i rodzaje badań fonoskopijnych:
Ustalenie autentyczności zapisu
Zidentyfikowanie autora nagranej wypowiedzi
Odczytanie i spisanie treści nagranych rozmów
Identyfikacja sprzętu użytego do dokonania nagrania
Ustalenie liczby osób biorącej udział w rozmowie
Określenie kontekstu sytuacyjnego i stanu emocjonalnego rozmówców w czasie nagrania
Określenie sytuacji akustycznej towarzyszącej zasadniczemu zapisowi
Co się bada:
Treść i forma wypowiedzi porównawczej
Cechy językowo-ekspresyjne (cechy lingwistyczne, fonetyczne, akustyczne; sposób, rodzaj, głośność, tempo mówienia, dykcja wypowiedzi, regionalizmy)
Elementy wypowiedzi:
Struktura informacyjno-komunikatywna (treść)
Struktura stylistyczno-gramatyczna (sposób formułowania wypowiedzi)


(…)

… lingwistyczne - metoda odsłuchowa
Cechy fonetyczne - metoda odsłuchowa
Cechy akustyczne - metoda elektroakustyczna
Analiza lingwistyczno-fonetyczna: ekspresja i impresja mowy, nawykowe struktury syntaktyczno-stylistyczne, zasób i rodzaj środków leksykalnych, rodzaj wypowiedzi, sposób i forma wypowiedzi, tempo i rytm mowy, uproszczenia i redukcja głosek, błędy językowe.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz