Wykład - Zakres badań fonoskopijnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zakres badań fonoskopijnych - strona 1 Wykład - Zakres badań fonoskopijnych - strona 2

Fragment notatki:

Zakres badań fonoskopijnych:
Badania te polegają na kompleksowych (wykorzystanie akustyki, fonetyki i językoznawstwa) analizach głosu i dźwięku. Zazwy­czaj bezpośrednim przedmiotem tych badań jest zapis głosu i dźwięku utrwalony na nośnikach takich jak taśma magnetofonowa, taśma magnetowidu, płyta itp.. Bardzo wielu kryminalistyków (Błasikiewicz) utrzymuje, że głos człowieka jest tak indywidualny jak wzór jego linii papilarnych. Pogląd ten oparty jest na badaniach amerykańskiego uczonego L.G.Kersty, który stwierdził, że uzyskuje dokładność identyfikacyjną gło­su w granicach od 90% do 99%.
Wbrew dość powszechnemu mniemaniu, zapisu na taśmie magnetofonowej nie da się tak sfałszować, aby fałszerstwa tego nie udało się wykryć badaniami fonoskopijnymi. W swej przeważającej części badania te polegają na uzyskaniu wizualnego obrazu głosu (np. na sonogramach) i analizie tego obrazu przy zastosowaniu tech­nik komputerowych.
Problem oceny wartości diagnostycznej ekspertyzy fonoskopijnej jest jednak zagadnieniem bardzo złożonym, bowiem wystę­puje tu kilka warstw zagadnień. Pierwsza warstwa dotyczy warto­ści diagnostycznej ekspertyzy fonoskopijnej jako takiej, to znaczy nie konkretnych badań, lecz wartości całego działu nauki kryminalis­tyki, jaki stanowi fonoskopia. Dział ten, stosunkowo młody, jest w nauce kryminalistyki oceniany wysoko, aczkolwiek nie jest uwa­żany za zamknięty i aktualnie zdatny do stałego i jednoznacznego wydawania opinii zawsze kategorycznych w tym sensie, że na obec­nym etapie badań fonoskopijnych, biegły z reguły może wydać opi­nię jednoznacznie i stale identyfikującą osobę na podstawie jej głosu utrwalonego na taśmie magnetofonowej. Wiele wskazuje na to, że jest to aktualnie możliwe tylko z większym lub mniejszym prawdo­podobieństwem; do wyjątków zaś należą opinie identyfikujące na tej podstawie osobę w sposób kategoryczny (Czeczot, Tomaszewski). Składa się na to wiele przyczyn związanych tak z naszym obec­nym stanem wiedzy, postępem w sferze aparaturowej, jak i jeszcze nie do końca zbadanymi właściwościami głosu ludzkiego. Nie bez znaczenia jest tu fakt, iż w świetle nauki kryminalistyki ogromne znaczenie posiada tzw. „zasada 3 N", która wymaga, aby materiał poddany badaniom miał charakter niezmienny, nieusuwalny i nie­powtarzalny. Natomiast Ch. Koristka stwierdzając, iż stałość para­metrów odnoszących się do właściwości głosu ludzkiego jest proble­matyczna, wskazuje na następujące determinanty wpływające na zmienność tych parametrów:
postępujący wiek człowieka,
różne jego nastawienia emocjonalne,
zmiany anatomiczne w wyniku schorzeń lub zaburzeń hor­monalnych,
kontekst towarzyszący wypowiadanej treści,
zamierzone zmiany głosu,
użycie alkoholu i lekarstw, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz