Implikatura

note /search

Implikatur-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pragmatyka języka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1169

IMPLIKATUR treści, które nie wynikają bezpośrednio lecz są wydobywane jako wnioski z aktów mowy...

Presupozycja-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i retoryka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1316

„Pana Tadeusza” jest zablokowana przez powszechną wiedzę na temat autora epopei. Implikatury korzystają...

Językoznawstwo ogólne - materiały

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 7742

Danielewiczowej, poziom metatekstu, referencja, kwantyfikacja, teoria implikatur konwersacyjnych, pragmatyka...