Implikatura

note /search

Implikatur-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pragmatyka języka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

IMPLIKATUR treści, które nie wynikają bezpośrednio lecz są wydobywane jako wnioski z aktów mowy...

Presupozycja-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i retoryka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1246

„Pana Tadeusza” jest zablokowana przez powszechną wiedzę na temat autora epopei. Implikatury korzystają...

Językoznawstwo ogólne - materiały

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 7315

Danielewiczowej, poziom metatekstu, referencja, kwantyfikacja, teoria implikatur konwersacyjnych, pragmatyka...