Językoznawstwo ogólne - materiały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 7315
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Językoznawstwo ogólne - materiały - strona 1 Językoznawstwo ogólne - materiały - strona 2 Językoznawstwo ogólne - materiały - strona 3

Fragment notatki:

pdf zawierających skany notatek odręcznych. Notatka porusza zagadnienia takie jak: językoznawstwo strukturalne, paradygmat, de Saussure, język mówienie, znak, zależności między znakami, związki syntagmatyczne, związki paradygmatyczne, cechy znaku, językoznawstwo wewnętrzne, językoznawstwo zewnętrzne, językoznawstwo synchroniczne, językoznawstwo diachroniczne, funkcjonalny charakter języka, praska szkoła strukturalna, kopenhaska szkoła strukturalna, zasada komutacji. Notatka porusza także zagadnienia takie jak: funkcje glossemantyczne, współzależności między funkcjami języka, sprzeczność, implikacja, paradoks implikacji, implikacja a wynikanie, hiponimia, synonimia, wykluczanie, antonimia, zadania analityczne i syntetyczne, konwencjonalizm znaków językowych, struktura predykatowo-argumentowa, typy funktorów, predykat, wyrażenie argumentowe. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: zdanie minimalne, argumenty przedmiotowe, argumenty nieprzedmiotowe, predykat podstawowy, predykat niepodstawowy, struktura tematyczno-remantyczna, operacja kontrastowania eliminacyjnego, struktura predykatowo-argumentowa, podział jednostek wg Danielewiczowej, poziom metatekstu, referencja, kwantyfikacja, teoria implikatur konwersacyjnych, pragmatyka, semantyka, teoria relewancji.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz