Geografia polityczna - zagadnienia na koło, dr Marek Ciecierski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 5348
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia polityczna - zagadnienia na koło, dr Marek Ciecierski - strona 1 Geografia polityczna - zagadnienia na koło, dr Marek Ciecierski - strona 2 Geografia polityczna - zagadnienia na koło, dr Marek Ciecierski - strona 3

Fragment notatki:

kryterium reżimu politycznego, klasyfikacja państwa ze względu na formę rządów.

GEOGRAFIA POLITYCZNA - ZAGADNIENIA NA KOŁO NR 1
PROWADZĄCY DR CIECIERSKI
Geografia polityczna - miejscem wydarzeń i zjawisk politycznych jest zawsze przestrzeń geograficzną. Cechą charakterystyczną zdarzeń politycznych jest ich umiejscowienie oraz silnie i dynamicznie zmieniające suę zróżnicowanie terytorialne.
Immanuel Kant: wiedza o poszczególnych jednostkach politycznych i ich środowisku naturalnym.
1897: Ratzel - pierwsze dzielo o geografii politycznej
Państwo jako organizm żywy - podlegający biologicznym prawom (dobór naturalny i walka o przetrwanie)
Szczególnym etapom dziejów krajów odpowiadają określone stadia życiowe
W walce o „przestrzeń życiową” młode państwa mają moralne prawo naruszenia granic innych państw
Geografia polityczna - obszarem zainteresowan tej dziedziny SA wzajemne oddziaływania pomiędzy środowiskiem geograficznym a procesami politycznymi. Ich badanie polega na analizie różnorodnych związków pomiędzy procesami politycznymi a komponentami przyrodniczymi środowiska, w których zachodzą.
Zainteresowania gp dotyczą również badania terytorialne układu sił i systemów politycznych, ich podobieństwa i różnice.
GP bada procesy i struktury polityczne oraz ich uwarunkowania w aspekcie przeszłości, współczesności a także przyszłości.
Przedmiot badań jest dynamiczny i ulega zmianie wraz z pojawiającymi się nowymi problemami politycznymi, źródłami informacji i technikami analizy.
Geopolityka - naukowa i stosowana dziedzina wiedzy z pogranicza politologi i geografii, której przedmiotem badań był wpływ cech środowiska przyrodniczego i położenia państw na ich rozwój i znaczenie polityczne w świecie.


(…)

…. większość granic kolonialnych w Afryce, które utrzymały się do dziś, granice między RFN i NRD. 4. Pojęcie terytorium państwa . Terytorium państwa - trójwymiarowa przestrzeń, na którą rozciąga się suwerenna władza danego państwa. W skład terytorium państwa wchodzi: 1. obszar lądowy 2. wody (śródlądowe i morskie wody przybrzeżne) 3. wnętrze ziemi (pod obszarem morskim i lądowym) 3. przestrzeń powietrzna; jeden z atrybutów państwa -> musi być terytorium, żeby istniało państwo; [dyskusyjna jest wysokość suwerenności państwa - przyjmuje się do 80-100km - dalej neutralna przestrzeń powietrzna];
Można wyznaczyć obszary:
* ekumena - obszar stale zamieszkały i zagospodarowany;
*anekumena - obszar niezamieszkały i niezagospodarowany;
*subekumena - obszar okresowo zamieszkały i zagospodarowany (Tajga i Tundra);
Efektywne…
… tożsamości europejskiej:
1) grecko-łacińska kultura [1. podstawa międzynarodowej terminologii naukowej 2. łacina podstawowym językiem np. w medycynie 3. klasyczne kanony piękna]
2) Prawo rzymskie i kodeks Napoleona [prawo rzymskie źródłem prawa karnego; kodeks Napoleona - kanon prawa cywilnego (opierał się na 3 zasadach: równość, wolność, braterstwo); prawo rzymskie: co nie jest zabronione jest dozwolone…
…) pluralizm kulturowy [mnogość języków, wyznań, kultur, narodów]
10. Koncepcje zjednoczenia Europy - charakterystyka.
1) Imperium Romanum (władza Rzymu, władza cesarska)
- uniwersalizm i wielokulturowość jako podstawy;
- uniwersalizm - jednolita władza wsparta dominacją chrześcijaństwa, na wschodzie greckokatolickiej religii
- swoboda wyznawania religii, pod warunkiem, że żadna religia nie potępia boskości…
…) - władza z własnego nadania (Napoleon)
monarchia - usankcjonowana również religijnie (absolutna, ograniczona - konstytucyjna, parlamentarna)
teokracja (np. Iran) - sprawowana władza przez duchownych
republika [parlamentarna (system parlamentarny - podwójna egzekutywa; system prezydencki - USA; system semiprezydencki (Francja, Rosja)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz